Spring til indhold

Godt arbejdsmiljø

Fra sygdom til arbejdsevne

Sygefravær har store omkostninger for samfundet og den enkelte medarbejder. Ny forskning anbefaler, at man flytter fokus fra sygdom til fokus på arbejdsevne. Mere dialog om sygefravær skal hjælpe langtidssyge med at bevare tilknytningen.

150.000 sygemeldte hver dag

Der findes ingen statistik over det samlede sygefravær i Danmark og udviklingen over tid. Men analyser baseret på forskellige sektoropgørelser viser, at der i 2006 gennemsnitligt var 150.000 sygemeldte hver dag i året. Det svarer til cirka fem procent af arbejdsstyrken. Men det er 20 procent af lønmodtagerne, der står for 80 procent af sygefraværet.

Sygefraværet har store omkostninger

Sygefraværet skønnes årligt at koste samfundet mindst 37 mia. kr. i form af udgifter til sygedagpenge og løn under sygdom. Og så er der ikke taget højde for udgifter i sundhedsvæsenet til behandling mv., eller det produktionstab, som følger med sygefraværet, dvs. værdien af det arbejde, som ikke bliver udført.

Sygefravær kan have store personlige konsekvenser for den enkelte sygemeldte. Det gælder både menneskeligt, arbejdsmæssigt og økonomisk. Jo længere sygefraværet er, jo større er risikoen for, at den sygemeldte ender med at forlade arbejdsmarkedet.

Sygefraværet i DK ligger i midten

Det gennemsnitlige sygefravær i Danmark ligger under sygefraværet i de lande, vi plejer at sammenligne os med (De skandinaviske lande, Holland og Belgien), og ligger ca. i midten sammenlignet med OECD-landene. I 2004 lå det danske sygefravær i gennemsnit på ca. 10 dage per år. Til sammenligning var gennemsnittet i Sverige og Norge på over 20 sygefraværsdage.

Læs mere hos Videnscenter for ArbejdsmiljøFeedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost