Spring til indhold

Sygemeldt medarbejder

Virksomheder og selvstændige kan derfor kun få refusion ved at benytte den elektroniske løsning via NemRefusion.

OBS. Afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Jf. dagpengelovens §53a er der ikke længere ret til sygedagpenge på søgnehelligdage. Søgnehelligdage er dage, som ikke falder på en søndag f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag. Idet retten til refusion er afledet ret, vil I som arbejdsgiver heller ikke modtage refusion for disse dage.

Anmodning om sygedagpengerefusion

Pr. 1. september 2011 blev det obligatorisk at anmelde din lønmodtagers sygefravær via NemRefusion. Det betyder, at det ikke længere er muligt at benytte papirblanketter til anmeldelse af sygefravær eller anmodning om syge- eller barseldagpengerefusion. Fremsendelse af papirblanketter vil medføre afslag på refusion.

Virksomheder og selvstændige kan derfor kun få refusion ved at benytte den elektroniske løsning via NemRefusion.

Læs mere om løsningen på NemRefusion

Hvis jeres lønmodtager bliver syg

Alle lønmodtagere, som ikke får fuld løn under sygdom, her ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage fra 1. fraværsdag (gældende fra 02.01.2012). Dette gælder i de tilfælde, hvor lønmodtageren har været ansat i 8 uger eller mere og minimum har arbejdet i 74 timer.

Fakta

Fristen for anmeldelse af sygefravær er senest 5 uger efter 1. fraværsdag (gældende fra 02.04.12)

Hvis der udbetales sygedagpenge til lønmodtageren efter de 30 kalenderdage, kan I som arbejdsgiver have ret til at få udbetalt sygedagpengerefusion fra kommunen.

Ansat under 8 uger

Hvis jeres lønmodtager ikke har været ansat i 8 uger og derfor ikke opfylder beskæftigelseskravet for at kunne modtaget sygedagpenge fra jer eller er opsagt i arbejdsgiverperioden (30 dage), skal fraværet ligeledes anmeldes til kommunen via den digitale selvbetjeningsløsning NemRefusion. Fristen for anmeldelse af sygefraværet i sådanne tilfælde er senest 1 uge efter 1. fraværsdag.Feedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost