Spring til indhold

Økonomisk hjælp og ydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

I Holbæk Kommune er det Ydelsesservice, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om økonomisk hjælp og ydelser. 

Økonomisk hjælp og ydelser

Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse m.fl.

Enkeltydelse og andre økonomiske tilskud fra kommunen

F.eks. midlertidig hjælp til betaling af husleje, sygebehandling, medicin, tandbehandling, overlevelseshjælp, flytteudgifter m.m.

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Hjælp vedrørende boligforhold

Høje boligudgifter (§34), boligstøtte, akutbolig, uden bolig (husvilde)

Socialt frikort

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene penge - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Du har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året. Du vælger selv hvor meget og hvor ofte, du vil arbejde.

Økonomisk hjælp i forbindelse med integration

Herunder kan du læse om repatriering og om økonomisk sikkerhedsstillelse efter udlændingeloven

Kontakt Ydelsesservice

Her kan du læse om Ydelsesservice og hvordan du kan komme i kontakt med Ydelsesservice.


Feedback

Sidst opdateret

06.03.2020

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Tidsreservation

Billede af indgang via Dampmøllevej

Reserver tid til dit besøg i Ydelsesservice vedrørende:

  • Ansøgning om hjælp til forsørgelse
  • Ansøgning om enkeltydelse
  • Spørgsmål til din forsørgelse
  • Råd og vejledning
  • Tilflytter

  Reserver tid