Spring til indhold

Økonomisk hjælp og ydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Indholdsansvarlig for denne side: afdelingsleder Henriette Durup Johansen

 

I Holbæk Kommune er det Ydelsesservice, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om økonomisk hjælp og ydelser. 

Vigtig information fra Ydelsesservice

Her finder du information om blandt andet mulighed for støtte til høje boligudgifter, ferieregler med mere.

Økonomisk hjælp og ydelser

Uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp, integrationsydelse, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, ledighedsydelse m.fl.

Andre økonomiske tilskud fra kommunen

F.eks. midlertidig hjælp til betaling af husleje, sygebehandling, medicin, tandbehandling, flytteudgifter m.m.

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Særligt vedrørende boligforhold

Høje boligudgifter (§34), boligstøtte, akutbolig, uden bolig (husvilde)

Kontakt kommunens Ydelsesservice

Læs bl.a. hvad du skal gøre hvis dine personlige eller økonomiske forhold ændrer sig


Feedback

Sidst opdateret

30.01.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Tidsreservation

Reserver tid til dit besøg i Ydelsesservice vedrørende:

  • Kontanthjælp
  • Enkeltydelse
  • Uddannelseshjælp
  • Igangværende forsørgelse
  • Tilflytter
  • Råd og vejledning

 

 Reserver tid

Er der undtagelser fra kontanthjælpsloftet?

Personer, der af kommunen er visiteret til en særlig bolig pga. af handicap og personer, der bor sammen med en person der er visiteret til en særlig bolig pga. handicap, kan være undtaget fra loftet. Undtagelsen gælder i de situationer, hvor personen er berettiget til mere i boligsikring end det normalt maksimale støttebeløb, som følge af, at der er tale om en særlig bolig.

Se skema med oversigt over undtagelser fra kontanthjælpsloftet - fordelt på enkeltparagraffer i Aktivloven og Boligstøtteloven (kilde: Roskilde Kommune)

Krav om 225 timers arbejde

225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du fortsat skal kunne modtage fuld integrationsydelse, fuld uddannelseshjælp eller fuld kontanthjælp.


Læs faktaark fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hér

Læs yderligere information på borger.dk

Småjob

Småjob helt ned til få timer om ugen, kan være din genvej til et fuldtidsarbejde. Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. halvår 2016 i alt 650.900 jobs med en ugentlig arbejdstid under 20 timer. 70 % (svarende til 455.500 af jobbene) var på under 10 ugentlige timer.

Hvordan får jeg et småjob?
-> Søg småjobs på jobnet. dk 
-> Kontakt Jobcenter Holbæk på 72 36 36 36
-> Kontakt evt. Ydelsesservice på 72 36 36 36 for yderligere vejledning.

 

Hvordan opnår borgere på kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?
Læs mere om mulighederne og erfaringer fra samarbejdet mellem dig som er ledig, virksomheder og jobcenter.

Læs også om ordinære løntimer for borgere i ressourceforløb
- fakta om borgerens økonomi (af STAR)
Læs hér

 

Sagsbehandlingsfrister