Spring til indhold

Økonomisk hjælp og ydelser

Uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp, integrationsydelse, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, ledighedsydelse m.fl.

Hjælp til forsørgelse

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og engangshjælp.

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob, flekslønstilskud og ledighedsydelse

Andre ydelser

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb og supplement til brøkpension

Ophørte ydelser

Her kan du læse om nogle ordninger som ikke længere er gældende.

Vær opmærksom på

Ændringer i dine forhold, nedsættelse af ydelser, afgørelser og klagemuligheder

Obligatorisk pensionsordning for ydelsesmodtagere

Fra den 1. januar 2020 har du fået en ny obligatorisk pensionsordning, når du fx modtager dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension.


Feedback

Sidst opdateret

06.03.2020

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Tidsreservation

Reserver tid til dit besøg i Ydelsesservice vedrørende:

  • Kontanthjælp
  • Enkeltydelse
  • Uddannelseshjælp
  • Igangværende forsørgelse
  • Tilflytter
  • Råd og vejledning

 

 Reserver tid

Hjælp til selvbetjening

Ring til Den Digitale Hotline på telefon: 
70 20 00 00 

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 20.00
Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Søndag: kl. 16.00 - 20.00
Lørdag og helligdage: lukket

Læs mere om Den Digitale Hotline

Småjob

Småjob helt ned til få timer om ugen, kan være din genvej til et fuldtidsarbejde. Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. halvår 2016 i alt 650.900 jobs med en ugentlig arbejdstid under 20 timer. 70 % (svarende til 455.500 af jobbene) var på under 10 ugentlige timer.

Hvordan får jeg et småjob?

  • Søg småjobs på jobnet. dk 
  • Kontakt Jobcenter Holbæk på 72 36 36 36
  • Kontakt evt. Ydelsesservice på 72 36 36 36 for yderligere vejledning.

Hvordan opnår borgere på kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?
Læs mere om mulighederne og erfaringer fra samarbejdet mellem dig som er ledig, virksomheder og jobcenter.

Læs også om ordinære løntimer for borgere i ressourceforløb
- fakta om borgerens økonomi (af STAR)
Læs hér