Spring til indhold

Hvis dine personlige forhold ændrer sig

Indholdsansvarlig for denne side: afdelingsleder Henriette Durup Johansen


Når du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, har du pligt til straks at meddele kommunen om enhver ændring i dine personlige og økonomiske forhold. Hvis ikke du giver os de rigtige oplysninger eller hvis du undlader  at fortælle os om ændringer, skal du betale de penge tilbage, du ikke er berettiget til. 

Vi sender dig et partshøringsbrev, hvis vi konstaterer, at du har fået penge, som du ikke har ret til. Hvis du er enig i, det, vi skriver i brevet, skal du ikke gøre noget. Hvis du derimod er uenig med os, skal du tage kontakt til os enten pr. telefon eller pr. mail indenfor den frist der står i brevet.

Telefon- og åbningstider i Ydelsesservice fremgår af kommunens kontaktside.

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: Ydelseskontor@holb.dk 

Brug Digital Post til at kommunikere sikkert med Ydelsesservice. Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk.



Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen