Spring til indhold

Nedsættelse af hjælpen


Din økonomiske hjælp vil blive sat ned med et fast beløb, der svarer til 3 gange dagssatsen for din samlede hjælp, hvis du uden rimelig grund:

•stopper med at arbejde
•afviser tilbud om arbejde
•ikke giver besked om sygdom til jobcentret eller arbejdsgiver
•ikke søger konkrete job, som jobcentret stiller krav om
•ikke giver besked om sygdom til kommunen i forbindelse med en jobsamtale eller andre foranstaltninger, som led i sygeopfølgning
•stopper med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg
•ikke overholder aftaler om jobsøgning
•ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen inden for den fastsatte tidsfrist

Kontakt Ydelsesservice for yderligere råd og vejledning.

Telefon- og åbningstider i Ydelsesservice fremgår af kommunens kontaktside.

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: Ydelseskontor@holb.dk 

Brug Digital Post til at kommunikere sikkert med Ydelsesservice. Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk.Feedback

Sidst opdateret

24.09.2020

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen