Spring til indhold

Hvem er Ydelsesservice?

I Ydelsesservice arbejder vi med at udbetale forsørgelsesydelser til ledige og sygemeldte borgere i Holbæk Kommune. Vi håndterer også udbetaling af refusion til virksomheder.

Ydelsesservice udbetaler kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, fleksløntilskud, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, supplement til brøkpension og revalideringsydelse. Desuden er det Ydelsesservice der forvalter tilbagebetalingspligten jf. gældende lovgivning.

Ydelsesservice samarbejder dagligt bl.a. med jobcentrene, borgerrådgiveren, kerneområderne i kommunen, Kriminalforsorgen m.fl. 

Holbæk Kommunes kontrolgruppe er også en del af Ydelsesservice. Kontrolgruppen i Holbæk Kommune arbejder meget målrettet på at finde/identificere og stoppe sager, hvor ydelserne udbetales på et ukorrekt grundlag og borgeren derved modtager de sociale ydelser med urette. Læs mere om KontrolgruppenFeedback

Sidst opdateret

25.09.2020

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen