Nedsættelse af hjælpen

Indholdsansvarlig for denne side: afdelingsleder Henriette Durup Johansen


Din økonomiske hjælp vil blive sat ned med et fast beløb, der svarer til 3 gange dagssatsen for din samlede hjælp, hvis du uden rimelig grund:

•stopper med at arbejde
•afviser tilbud om arbejde
•ikke giver besked om sygdom til jobcentret eller arbejdsgiver
•ikke søger konkrete job, som jobcentret stiller krav om
•ikke giver besked om sygdom til kommunen i forbindelsemed en jobsamtale elle andre foranstaltninger, som led isygeopfølgning
•stopper med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrundaf et uddannelsespålæg
•ikke overholder aftaler om jobsøgning
•ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggeninden for den fastsatte tidsfrist

Kontakt Ydelsesservice for yderligere råd og vejledning.

Telefon- og åbningstider i Ydelsesservice fremgår af kommunens kontaktside.

Telefon: 7236 3636
E-mail: Ydelseskontor@holb.dk 

Brug Digital Post til at kommunikere sikkert med Ydelsesservice. Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk.Feedback

Sidst opdateret

15.02.2017

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen