Spring til indhold

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Indholdsansvarlig for denne side: afdelingsleder Henriette Durup Johansen

Ydelsesservice står for administration af udbetalinger af sygedagpenge i Holbæk kommune. Vi har i gennemsnit 700 sager pr uge til udbetaling.

Ændrede træffetider i telefontiden omkring sygedagpenge og refusion til virksomheder

I forbindelse med, at alle kommuner er overgået til nyt udbetalingssystem, Kommunernes Sygedagpengesystem, KSD, vil der i en periode være en kortere træffetid på telefonerne.

Det betyder i praksis, at vi vil reducere vores telefoniske træffetid i Ydelsesservice, hvad angår udbetalinger til sygedagpengemodtagere og refusion til virksomheder.

Træffetiden vil dagligt være imellem kl. 08.00-09.00. Foreløbigt forventer vi at have en forkortet træffetid frem til d. 6. juli 2020.

Er du månedslønnet?

Dine sygedagpenge bliver som hovedregel udbetalt den sidste torsdag i måneden. 

Er du 14-dages lønnet?

Du har mulighed for at få udbetalt dine sygedagpenge hver 14.dag, i både ulige og lige uger.
Kontakt Ydelsesservice for yderligere råd og vejledning.

Plan for udbetaling af sygedagpenge i 2020

Læs mere om indsatsen for sygemeldte i Holbæk Kommune hér 
Information til arbejdsgivere:

Brug NemRefusion.dk til at søge om syge- og barselsdagpenge, samt refusion for løntilskud og fleksjob digitalt. Du kan også benytte https://indberet.virk.dk  Feedback

Sidst opdateret

19.06.2020

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Hvordan er du sikker på, at dit sygefravær er anmeldt i Holbæk Kommune?

Hvis du har modtaget et underretningsbrev i din e-boks, kan du være sikker på, at Holbæk Kommune har modtaget din ansøgning.

Mit sygefravær

Se film om tjenesten "Mit sygefravær" (Vimeo)

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.  

 

Læs nyheden

 

Orientering om særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du får et indtægtstab i forbindelse med dit sygefravær, kan du muligvis være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter efter Lov om aktiv socialpolitik § 34, hvis dine boligudgifter samlet overstiger et beløb, der afhænger af, om du har hjemmeboende børn.

Du kan få mere information om særlig støtte til høje boligudgifter hér.