Spring til indhold

Datoer for udbetaling af sygedagpenge

 

Måned

Dato

Januar

25.01.2018

Februar

22.02.2018

Marts

28.03.2018

April

26.04.2018

Maj

31.05.2018

Juni

28.06.2018

Juli 

26.07.2018

August 

30.08.2018

September 

27.09.2018

Oktober

25.10.2018

November

29.11.2018

December

27.12.2018

 Bliver du raskmeldt midt i en måned, stopper vi sygedagpengesagen og restbeløbet vil blive udbetalt den først kommende torsdag efter raskmeldingen.
Søgnehelligdage
Du får ikke udbetalt sygedagpenge på søgnehelligdage. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Det er Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Endvidere er 1. og 2. juledag samt Nytårsdag søgnehelligdage, hvis de ikke falder på en søndag. Din udbetaling vil derfor være mindre, når der er søgnehelligdage i den periode, som udbetalingen dækker.


Feedback

Sidst opdateret

16.11.2018

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Hvordan er du sikker på, at dit sygefravær er anmeldt i Holbæk Kommune?

Hvis du har modtaget et underretningsbrev i din e-boks, kan du være sikker på, at Holbæk Kommune har modtaget din ansøgning.

Mit sygefravær

Se film om tjenesten "Mit sygefravær" (Vimeo)

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.  

 

Læs nyheden