Spring til indhold

Datoer for udbetaling af sygedagpenge

Måned

Dato

Januar 31.01.2019
Februar 28.02.2019
Marts 28.03.2019
April 25.04.2019
Maj 29.05.2019
Juni 27.06.2019
Juli  25.07.2019
August  29.08.2019
September  26.09.2019
Oktober 31.10.2019
November 28.11.2019
December 23.12.2019

 

Bliver du raskmeldt midt i en måned, stopper vi sygedagpengesagen og restbeløbet vil blive udbetalt den først kommende torsdag efter raskmeldingen.

Søgnehelligdage
Du får ikke udbetalt sygedagpenge på søgnehelligdage. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Det er Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Endvidere er 1. og 2. juledag samt Nytårsdag søgnehelligdage, hvis de ikke falder på en søndag. Din udbetaling vil derfor være mindre, når der er søgnehelligdage i den periode, som udbetalingen dækker.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Hvordan er du sikker på, at dit sygefravær er anmeldt i Holbæk Kommune?

Hvis du har modtaget et underretningsbrev i din e-boks, kan du være sikker på, at Holbæk Kommune har modtaget din ansøgning.

Mit sygefravær

Se film om tjenesten "Mit sygefravær" (Vimeo)