Spring til indhold

Forbrugsafgifter

Rottebekæmpelse, skorstensfejergebyr, pumpe- og digebidrag opkræves fra 2022 via ejendomsskattebilletten. Øvrige forbrugsafgifter opkræves og administreres af Fors A/S.

Du finder oplysning om afgifter på vand, varme, affald og spildevand på Fors A/S hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

11.02.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost