Ejendomsskat

Her kan du læse om forfaldstidspunkter, grundskyldpromille, og hvem du betaler ejendomsskat til.

Fastfrysning af grundskyld 2017

Baggrund: Derfor opnår man rabat på 2. rate af ejendomsskatten

Medio maj dannes de nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2017. Her får mange en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven for 2017 besluttede at fastfryse grundskylden.

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2017. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

Kommunen omberegner for alle berørte ejendomme – ny opkrævning med rabat sendes ud

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Kommunerne omberegner ejendomsskatten for alle ejendomme og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskattebilletten.

For borgerne betyder det, at:

  • Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet, hvis man er berørt af  fastfrysningen
  • Indbetalingskort til 2. rate udsendes den 21. juli 2017.
  • Er man tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk.

Hvornår modtager man den nye beregning?

De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes postkasser (e-boks m.m.) fra den 3. juni 2017.

Regulering sker til aktuel grundejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Hvad sparer man?

For den enkelte kan besparelsen være op til 5,5 pct. af grundskylden. Det svarer til, at man skal betale op til 550 kr. mindre i 2. rate for hver 10.000 kr. man betaler årligt i grundskyld.

Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle:

  • Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien. Man kan både se SKAT’s vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendomsskattebillet. SKAT har tidligere skønnet, at ca. 90 pct. af grundejerne betaler grundskyld af grundskatteloftsværdien.
  • Generelt kan man sige, at alle i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Teknisk uddybning

Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi af enten 1) grundværdien som vurderet af SKAT, eller 2) skatteloftsværdien som er sidste års afgiftspligtige grundværdi (den grundværdi der senest blev betalt grundskyld af) fremskrevet med reguleringsprocenten. 

Begge dele fremgår af ejendomsskattebilletten for 2017.

Normalt ville reguleringsprocenten for 2017 have været 5,5 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftsværdien på sidste års niveau for ejerboliger.

Det betyder, at alle de grundejere, hvor grundskatteloftsværdien er lavere end grundvurderingen, får en rabat på deres grundskyld.

Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af SKAT’s grundvurdering, ikke får nogen rabat.

SKAT har tidligere skønnet, at kun ca. 10 pct. af boligejerne betaler grundskyld af grundvurderingen. 

Forfaldstidspunkt

Ejendomsskattebilletten for 2017 udsendes i starten af januar måned sammen med indbetalingskort på 1. rate. Sidste rettidige indbetalingsdato er 6/2 2017. 1. rate dækker perioden 1/1 – 30/6.

Indbetalingskort på 2. rate udsendes særskilt i juli måned. Sidste rettidige indbetalingsdato er 7/8 2017. 2. rate dækker perioden 1/7 – 31/12.

Ved for sen indbetaling af ejendomsskat opkræves morarenter. Morarenter udgør i 2017 0,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Hvis du har brug for en kopi af din ejendomsskattebillet kan du hente den nedenfor.

Du skal logge på med din NemID for at få vist din ejendomsskattebillet og for at udskrive en kopi.

Ejendomsskattebillet

Grundskyldspromille

Grundskyldspromillen for 2017 er 23,65 0/00. Grundskyldspromillen for landbrug er 7,2 0/00.
Grundskylden beregnes af den afgiftspligtige grundværdi (grundværdi minus fradrag for forbedringer).
Den afgiftspligtige grundværdi må maksimalt være sidste års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent på højst 7 %.

Læs mere om reguleringsprocenten på Skatteministeriets hjemmeside.

Hvem betaler jeg ejendomsskat til?

Du betaler ejendomsskat til kommunen.

Ved matrikulære ændringer, udstykninger m.v. vil der skulle udarbejdes en refusionsopgørelse mellem de implicerede parter: Det sker helt frem til ejendommen modtager egen ejendomsskattebillet, hvilket typisk er 2 år efter udstykningen er foretaget.

Eksempel:
Foreligger der inden 1.10.2015 en skrivelse fra Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen), optages ejendommen til vurdering pr. 1.10.2015. Ejendommen vil så blive beskattet selvstændig fra år 2017.
Der skal således udarbejdes en refusionsopgørelse på grundskylden i 2015 og 2016.
Ved ejerskifte skal der ligeledes udarbejdes en refusionsopgørelse i året for handelens indgåelse.

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter og tilslutningsafgift til kloak.


Feedback

Sidst opdateret

02.06.2017

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen

Husk at:

  • Der kan komme vigtig post i din digitale postkasse
  • Du kan angive din e-mail eller dit mobilnummer, så får du direkte besked om post.

 

Læs mere om Digital Post