Spring til indhold

Ejendomsskat og dækningsafgift

Læs mere om ejendomsskattebilletten - skatten af din faste ejendom

Skatten af fast ejendom, som også kaldes grundskyld, beregnes på baggrund af grundværdien/grundskatteloftværdien. Visse erhvervsejendomme beskattes desuden af bygningsværdien, dette kaldes dækningsafgift.

Indefrysningsordning for ejerboliger

Automatisk indefrysningsordning for grundskyld for ejerboliger i 2018-2020

  • Indefrysningsordningen omfatter alene grundskyld. Ordningen forankres hos kommunerne. Ordningen vil kunne være i drift fra 2. halvår 2018 (typisk 2. rate ejendomsskat).
  • Indefrysningsordningen omfatter alle ejerboliger, som ejes af fysiske personer. Der sker automatisk indefrysning af alle nominelle stigninger i grundskylden ud over en bagatelgrænse på 200 kr.
  • Lovgrundlaget for indefrysningsordningen er under udarbejdelse. Holbæk kommune, "Ejendomsskat" kan derfor ikke svare på spørgsmål om ordningen eller tidspunkt for regulering af ejendomsskatten 2018 på nuværende tidspunkt.

I Holbæk Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser:

 

2018

 

 

 

Grundskyld

25,092

promille

 

 

Dækningsafgift

2,0

promille

 

 

Forfaldstidspunkt

Ejendomsskattebilletten for 2018 sendes til e-Boks den 9. januar 2018.

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du ét indbetalingskort særskilt via e-Boks eller som almindelig post til brug for indbetaling af 1. rate i februar. Sidste rettidige indbetalingsdato er 5/2 2018. 1. rate dækker perioden 1/1 – 30/6.

Indbetalingskort på 2. rate udsendes særskilt i juli måned. Sidste rettidige indbetalingsdato er 6/8 2018. 2. rate dækker perioden 1/7 – 31/12.

NYHED: Skyldige renter og gebyrer fra tidligere år vil ikke fremgå af ejendomsskattebilletten, men opkræves sammen med 1 rate. ejendomsskat 2018.

Ved for sen indbetaling af ejendomsskat opkræves morarenter. Morarenter udgør i 2018 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Hvis du har brug for en kopi af din ejendomsskattebillet kan du hente den nedenfor.

Du skal logge på med din NemID for at få vist din ejendomsskattebillet og for at udskrive en kopi.

Ejendomsskattebillet

Grundskyldspromille og dækningsafgift

Grundskyldspromillen for 2018 er hævet til 25,092 promille. Grundskyldspromillen for landbrug er 7,2 promille.
Grundskylden beregnes af den afgiftspligtige grundværdi (grundværdi minus fradrag for forbedringer).
Den afgiftspligtige grundværdi må maksimalt være sidste års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent på højst 7 %.

Læs mere om reguleringsprocenten på Skatteministeriets hjemmeside.

Byrådet har vedtaget, at dækningsafgift på erhvervsejendomme genindføres med 2 promille fra 2018.

Holbæk Kommune opkræver dækningsafgift på erhvervsejendomme, der anvendes til visse typer erhverv (kontor, forretning, fabrik, værksted og lign.)

Dækningsafgiften svares af den del af den afgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kr.

Eksempel:

Ejendomsværdi 2.500.000 kr. minus grundværdi 510.000 kr. minus 50.000 kr. Beregningen 1.940.000 x 2 promille= 3.880 kr. opkræves i dækningsafgift.

Hvem betaler jeg ejendomsskat til?

Du betaler ejendomsskat til kommunen.

Ved matrikulære ændringer, udstykninger m.v. vil der skulle udarbejdes en refusionsopgørelse mellem de implicerede parter: Det sker helt frem til ejendommen modtager egen ejendomsskattebillet, hvilket typisk er 2 år efter udstykningen er foretaget.

Eksempel:
Foreligger der inden 1.10.2016 en skrivelse fra Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen), optages ejendommen til vurdering pr. 1.10.2016. Ejendommen vil så blive beskattet selvstændig fra år 2018.
Der skal således udarbejdes en refusionsopgørelse på grundskylden i 2016 og 2017.
Ved ejerskifte skal der ligeledes udarbejdes en refusionsopgørelse i året for handelens indgåelse.

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter og tilslutningsafgift til kloak.


Feedback

Sidst opdateret

15.06.2018

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen

Husk at læse din digitale post

Husk at:

  • Der kan komme vigtig post i din digitale postkasse
  • Du kan angive din e-mail eller dit mobilnummer, så får du direkte besked om post.

 

Læs mere om Digital Post