Spring til indhold

Ejendomsskat og dækningsafgift

Her kan du læse mere om ejendomsskattebilletten - skatten af din faste ejendom.

Skatten af fast ejendom, som også kaldes grundskyld, beregnes på baggrund af grundværdien/grundskatteloftværdien. Visse erhvervsejendomme beskattes desuden af bygningsværdien, dette kaldes dækningsafgift.

Indefrysning af stigningen i grundskylden 

Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du i 2018-2020 ikke har skulle betale en eventuel stigning i grundskylden år for år, men først når du sælger din bolig. Den midlertidige indefrysningsordning betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer.

Indefrysningen er rente- og gebyrfri. Når du sælger din bolig skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. 

Indefrysning af stigningen i grundskyld er nu frivillig

Indefrysningen af stigninger i grundskyld er nu frivillig og du har mulighed for at afmelde ordningen. Det betyder, at den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld nu er ændret til en frivillig ordning, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil og du skal ikke gøre noget.

Vælger du at framelde dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen der afmeldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Fra 1. maj 2021 har du mulighed for, at framelde dig ordningen ved at logge på borger.dk og søge på "indefrysning." Du skal blot være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du vælger at gøre det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden. 

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb.

I Holbæk Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser:

 

2021

 

 

 

Grundskyld

25,092

promille

 

 

Dækningsafgift

2,0

promille

 

 

Forfaldstidspunkt

Ejendomsskattebilletten for 2021 sendes til e-Boks den 8. januar 2021.

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du ét indbetalingskort særskilt via e-Boks eller som almindelig post til brug for indbetaling af 1. rate i februar. Sidste rettidige indbetalingsdato er 5/2 2021. 1. rate dækker perioden 1/1 – 30/6/2021.

Indbetalingskort på 2. rate udsendes særskilt i juli måned. Sidste rettidige indbetalingsdato er 5/8-2021. 2. rate dækker perioden 1/7 – 31/12-2021.

Skyldige renter og gebyrer fra tidligere år vil ikke fremgå af ejendomsskattebilletten, men opkræves sammen med 1 rate. ejendomsskat 2021.

Ved for sen indbetaling af ejendomsskat opkræves morarenter. Morarenter udgør i 2020 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Hvis du har brug for en kopi af din ejendomsskattebillet kan du hente den nedenfor.

Du skal logge på med din NemID for at få vist din ejendomsskattebillet og for at udskrive en kopi.

 

Ejendomsskattebillet

Udskydelse af betaling af dækningsafgift for 2. rate 2020

Der er i december måned 2020 udsendt nye skattebilletter vedrørende den udskudte betaling af 2. rate dækningsafgift 2020.

Den udskudte dækningsafgift opkræves samtidig med ejendomsskatten for 2021, og skal betales med halvdelen 5. februar 2021 og halvdelen den 5. august 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 8. april 2020, at 2. rate dækningsafgift 2020 blev udskudt til betaling i 2021.  

Grundskyldspromille og dækningsafgift

Grundskyldspromillen for 2021 er 25,092 promille. Grundskyldspromillen for landbrug er 7,2 promille.
Grundskylden beregnes af den afgiftspligtige grundværdi (grundværdi minus fradrag for forbedringer).
Den afgiftspligtige grundværdi må maksimalt være sidste års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent på højst 7 %.

Læs mere om reguleringsprocenten på Skatteministeriets hjemmeside

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at dækningsafgift på erhvervsejendomme genindføres med 2 promille fra 2018.

Holbæk Kommune opkræver dækningsafgift på erhvervsejendomme, der anvendes til visse typer erhverv (kontor, forretning, fabrik, værksted og lign.)

Dækningsafgiften svares af den del af den afgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kr.

Eksempel:

Ejendomsværdi 2.500.000 kr. minus grundværdi 510.000 kr. minus 50.000 kr. Beregningen 1.940.000 x 2 promille= 3.880 kr. opkræves i dækningsafgift.

Hvem betaler jeg ejendomsskat til?

Du betaler ejendomsskat til kommunen.

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter og tilslutningsbidrag til kloak


Feedback

Sidst opdateret

18.06.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Husk at læse din digitale post

Husk at:

  • Der kan komme vigtig post i din digitale postkasse.
  • Du kan angive din e-mail eller dit mobilnummer, så får du direkte besked om post.

Læs mere om Digital Post