Spring til indhold

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter og tilslutningsbidrag til kloak.

Holbæk kommune kan yde lån til betaling af ejendomsskat og tilslutningsbidrag til kloak.

Betingelser for at få lån til betaling af ejendomsskat og tilslutningsbidrag til kloak

Du kan få lån til betaling af ejendomsskat og tilslutningsbidrag til kloak hvis du:

 • ejer fast ejendom
 • selv bruger ejendommen til beboelse
 • har friværdi indenfor ejendommens offentlige vurdering

og opfylder mindst én af følgende betingelser:

 • er fyldt 65 år eller
 • modtager folkepension, førtidspension, delpension eller invaliditetsydelse
 • modtager efterløn
 • Ejerens indkomst har ingen betydning for oprettelse af en låneordning.

 Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter

Sikkerhed for lånet

Holbæk Kommune tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Der er ingen omkostninger ved oprettelsen af lånet for dig som låner. Holbæk kommune betaler tinglysningsafgiften.

Når lånet, inkl. renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende, tager vi stilling til, om lånet kan fortsætte.

Renter

Renter beregnes og tillægges lånet hvert år den 31. december.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter renteprocenten for et kalenderår ad gangen. Rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før.

Renten for 2022 udgør 0,48 procent. I 2023 udgør renten 1,53 procent.

Renteudgiften er ikke fradragsberettiget.

Ved tilbagebetaling af lånet gives et rentenedslag på de renter, der er tilskrevet efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget er 33% i 2011. Herefter falder rentenedslaget med 1% om året, indtil det i 2023 udgør 25%.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

 • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist)
 • Når låntageren flytter (der kan være særlige regler ved flytning på plejehjem eller institution)
 • Når låntageren dør – dog kan ægtefællen der sidder i uskiftet bo  overtage lånet, hvis ægtefællen opfylder betingelserne, for at kunne låne  til betaling af ejendomsskat.

Hvem kan søge om lån (indefrysning af ejendomsskatter)?

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

Ansøg om lån til ejendomsskatter

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:


• have fast bopæl her i landet


• have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen skal fra 1. december 2013 ske digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges.Feedback

Sidst opdateret

08.12.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Husk at læse din digitale post

Husk at:

 • Der kan komme vigtig post i din digitale postkasse.
 • Du kan angive din e-mail eller dit mobilnummer, så får du direkte besked om post.

Læs mere om Digital Post