Spring til indhold

Udlandsdanskere, der flytter hjem

Når du som udlandsdansker planlægger at flytte tilbage til Danmark, er der flere praktiske ting, du skal være opmærksom på både før og efter, du er vendt hjem.

Anmeld indrejse

Hvis du er dansk statsborger og skal opholde dig i Danmark i over 3 måneder, kan du blive bopælsregistreret i CPR, hvis du har et sted at bo.

Du skal møde personligt op i borgerservice. I kommunen bliver du bopælsregistreret i CPR, vælger læge mv.

  • medbring dit pas og dokumentation for din bopæl

Hvis du opholder dig i Danmark i mindre end 3 måneder, kan du ikke blive registreret som indrejst i CPR.

Du kan ikke forhåndsregistrere dig, mens du er i udlandet. 

Valg af egen læge

Du skal oplyse kommunens borgerservice om, hvilken læge du ønsker at have – ellers bliver der automatisk valgt en læge for dig. Du kan på forhånd vælge en læge, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Hvordan får jeg et sundhedskort?

Når du er blevet bopælsregistreret i CPR, vil du efter cirka 2 til 3 uger modtage et sundhedskort (det tidligere sygesikringsbevis). Det bliver sendt til dig med posten. Det er vigtigt, at dit navn står på postkassen.

Om at søge job

Du skal kontakte jobcentret i dit nærområde, hvis du er ledig og jobsøgende. Du finder dit lokale jobcenter på jobnet.dk.

Hvordan får jeg et skattekort?

Når du er registreret i CPR som tilflyttet til Danmark, skal du hurtigst muligt kontakte Skattestyrelsen på 72 22 28 92 og tale med Udlandsafdelingen. Det gælder, uanset om du har indkomster fra Danmark, udlandet eller fra begge steder.

Skattestyrelsen har brug for følgende oplysninger for at kunne lave skattekortet over telefonen:

  • CPR-nummer
  • oplysninger om indkomster fra Danmark og udlandet
  • oplysninger om fradrag (fx a-kasse, fagforening, befordring)
  • oplysninger om køb af bolig i Danmark
  • oplysninger om udenlandsk ejendom samt evt. udlejning
  • oplysninger om danske og udenlandske konti, værdipapirer, depoter og pensionsordninger.

Dagpenge og a-kasse

Når du vender hjem til Danmark efter et arbejdsophold som lønmodtager i et EØS-land, er du som hovedregel ikke længere medlem af en dansk a-kasse.

Du skal derfor søge om optagelse i din danske a-kasse igen. Ansøgningen skal sendes inden otte uger efter, din forsikringsdækning ophører i det EØS-land, du før var forsikret i. Overholder du ikke fristen på otte uger, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

Du kan som hovedregel kun blive optaget i en dansk a-kasse, når du har bopæl og ophold i Danmark. Du har mulighed for at overføre forsknings- og arbejdsperioder, som er optjent i et andet EØS-land til en a-kasse i Danmark.

I nogle tilfælde har du mulighed for at blive medlem af eller bevare medlemskabet af dansk a-kasse under arbejde i udlandet. Har du retmæssigt beholdt dit medlemskab af dansk a-kasse under din arbejdsperiode i et andet EØS-land, skal du følge de almindelige danske regler i forhold til at melde dig ledig m.m.

8 ugers-fristen

Hvis du har haft arbejde i et EØS-land, og du samtidig har været medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år, skal du skriftligt søge om optagelse i din danske a-kasse. Ansøgningen skal sendes inden 8 uger efter, din forsikringsdækning ophører i det EØS-land, du før var forsikret i.

Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse i løbet af de seneste 5 år, skal du udover den skriftlige ansøgning også have påbegyndt et arbejde inden for 8 uger (arbejdet skal have en varighed af i alt 296 timer inden for 3 måneder).

Overholder du ikke 8 ugers-fristen, skal du optages som nyt medlem – og er derefter først dagpengeberettiget efter 1 år.

Du kan med fordel kontakte din danske arbejdsløshedskasse, som kan oplyse dig nøjagtigt om, hvordan du skal forberede din hjemkomst. Du finder en liste over danske a-kasser på Arbejdsskadestyrelsen hjemmeside:

Økonomisk hjælp og boligstøtte

Du kan søge om kontanthjælp, hvis du i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie. For at få kontanthjælp skal du som det første:

  • henvende dig i jobcentret og melde dig ledig
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende.

Bor du til leje, vil du afhængigt af din indtægt kunne søge boligstøtte.

Pension og udlandet

Hvis du mener, at du er berettiget til udenlandsk pension, før du fylder 67 år, skal du kontakte Udbetaling Danmark, som varetager pensionsområdet i Danmark.

Du kan læse mere om reglerne.

Hvis min ægtefælle er udlænding

Hvis din ægtefælle er EU/EØS-statsborger eller statsborger i et af de nordiske lande, behøver de ikke en opholdstilladelse for at bo i Danmark.

Hvis din ægtefælle derimod er tredjelandsstatsborger – dvs. statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS-landene – kræves der en gyldig opholdstilladelse.

Din udenlandske ægtefælle kan muligvis få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring. Hvis I har boet i et andet EU/EØS-land, gælder der særlige regler.

Børnepasning og skolevalg

Har du børn, kan kommunens borgerservice fortælle dig om bl.a. daginstitutioner og skoler, ligesom borgerservice også kan oplyse dig om fx børnepenge.

Bil og kørekort

Hvis du medbringer en bil på udenlandske nummerplader, skal du senest 30 dage efter indrejse til Danmark have gennemført Motorstyrelsens ”5 trin til at importere et køretøj”. Først når der er betalt dansk registreringsafgift af vurderingsprisen, kan bilen få danske nummerplader.

Hvorvidt du skal betale told og moms for bilen, afhænger af, om du medbringer køretøjet fra et EU-land eller fra et land uden for den europæiske union.

Har du et udenlandsk kørekort, når du flytter hjem, skal det eventuelt byttes til et dansk i kommunens borgerservice.Feedback

Sidst opdateret

20.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Lovgivning

Du kan læse mere om arbejdsløshedsforsikring i udlandet i "Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland":

Krav til registrering i Det Centrale Personregister fremgår af kapitel 5 i "Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister":