Spring til indhold

Borgerrådgivning

Borgerrådgiveren er til for dig som borger i Holbæk Kommune. Borgerrådgiveren er ansat direkte af kommunalbestyrelsen og adskilt fra kommunens administration. Derfor kan borgerrådgiveren give dig en uvildig rådgivning i sager mellem dig og kommunen.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med følgende opgaver

 • Vejlede dig i forståelse af information og afgørelser fra Holbæk Kommune.
 • Rådgive dig om juridiske rettigheder og eventuelle yderligere klagemuligheder.
 • Rådgive og vejlede dig om yderligere tiltag, når sager er gået i hårknude, samt sikre en fortsat dialog mellem dig og Holbæk Kommune.
 • Informere og rådgive om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
 • Hjælpe med at klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden mv.
 • Uddybe og forklare indholdet i Holbæk Kommunes serviceniveauer, kvalitetsstandarder, svartider og lign.
 • Henvise og formidle kontakt til rette afdeling og medarbejder i Holbæk Kommune.

Bisidder

Borgerrådgiveren kan deltage som bisidder. Det betyder, at han:

 • sammen med dig kan deltage ved en samtale, du er utryg ved
 • kan hjælpe dig med at forberede dig til samtalen
 • kan hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen

Enkelte opgaver kan borgerrådgiveren IKKE hjælpe dig med

Du kan ikke få hjælp vedrørende:

 • problemstillinger, der ikke vedrører Holbæk Kommune. 
 • personaleforhold
 • forældremyndighed,  bodeling og skilsmisse
 • nabokonflikter

Kontoret er åbent for personlige henvendelser. Hvis du er dårligt gående eller har svært ved at komme ind til vores kontor, kan det aftales, at møde holdes hjemme hos dig. Der er, efter aftale, mulighed for benyttelse af handicapvenlig elevator.

Formålet med borgerrådgiveren

Formålet med borgerrådgiveren er, at:

 • styrke borgernes retssikkerhed og sikre borgerne den service, de har krav på.
 • hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.
 • gøre kommunen bedre til at betjene borgerne.

Mere rådgivning

I de tilfælde hvor Holbæk Kommunes borgerrådgiver ikke kan hjælpe dig, henviser vi dig til andre rådgivere.

Folketingets Ombudsmand

Gammeltorv 22, 1457 København K. Telefon: 33 13 25 12

Ombudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres sagsbehandling samt behandling af borgerne.

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53, 2100 København Ø. Telefon: 35 36 66 00. www.nyidanmark.dk

Institut for Menneskerettigheder

Wilders Plads 8K, 1401 København K. Telefon: 32 69 88 88. Mail:info@humanrights.dk www.humanrights.dk www.menneskeret.dk

Patientombuddet og Patientklagecentret

Finsensvej 15,  2000 Frederiksberg. Telefon: 72 28 66 00, dagligt 10-14 www.patientombuddet.dk

Region Sjælland

Alleen 15, 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 00. Mail:regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Patientvejledningen

giver rådgivning m.v. om rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. Telefon: 70 15 50 01 Man – fre kl. 9-13

Statsforvaltningen Sjælland

Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F. Telefon: 72 56 70 00 Mail:sjaelland@statsforvaltning.dk

Borgerrådgivningens brugerundersøgelser

Her kan du se brugerundersøgelser udarbejdet for Borgerrådgivningen.

2016 Borgerrådgivningens brugerundersøgelseFeedback

Sidst opdateret

05.12.2019

Ansvarlig redaktør

Lis Møller

Kontakt og åbningstider

Det Gamle Rådhus
Rådhuspladsen 1
4300 Holbæk

Ring på telefon 72 36 55 87 for at bestille tid for samtale hos Per Timm eller Lis Møller.

Skriv sikkert til borgerrådgivning

Åbningstider

Mandag 10.00-14.00
Tirsdag 10.00-14.00
Onsdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-16.00
Fredag 10.00-13.00

Borgerrådgivningen har i 2019 lukket:

 • Onsdag den 1. maj - lukket fra kl. 12.00
 • Fredag den 17. maj: Store bededag
 • Fredag den 31. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
 • Onsdag den 5. juni: Grundlovsdag - lukket fra kl. 12.00
 • Mandag den 10. juni: 2. pinsedag
 • Mandag den 23. december til og med onsdag den 1. januar 2020