Spring til indhold

NemID

NemID er din digitale signatur. Alle over 15 år med et CPR-nummer kan få et NemID. Du skal bestille tid, hvis du ønsker at møde op i Borgerservice. Du skal også læse og acceptere NemID reglerne og medbringe legitimation.

NemID er ved at blive lukket ned

Efter den 30. juni fortsætter NemID med begrænset drift og afvikles gradvist frem til 31. oktober 2023.  Begrænset drift efter den 30. juni 2023 betyder bl.a., at det ikke længere vil være muligt at få support i forbindelse med NemID. Det vil fortsat være muligt at få hjælp til at spærre sit NemID via opkald til +45 72 24 70 50 for borgere og +45 72 24 70 90 for erhvervsbrugere med NemID medarbejdersignatur.

Efter den 30. maj bliver der ikke printet nye nøglekort og nye midlertidige adgangskoder. Det betyder, at borgere ikke kan bestille nye nøglekort og midlertidige adgangskoder, men kun afhente disse i Borgerservice frem til den 30. juni 2023. Pr. 30. maj har borgere i udlandet ikke længere kunnet bestille NemID til afhentning på en dansk repræsentation i udlandet.

Digitale selvbetjeningsløsninger vil løbende ophøre med at tilbyde login med NemID. For fortsat at kunne tilgå digitale selvbetjeningsløsninger er det nødvendigt at have MitID.

Det er muligt at få MitID på flere måder. Det kan ske ved scanning af pas i MitID appen eller ved at møde op i Borgerservice. Muligheden for at anvende NemID til at få MitID via MitID.dk ophører den 5. juni 2023.

Nedlukning af Sikker e-mail-løsningen

Sikker e-mail-løsningen som man kender i NemID, bliver ikke videreført i MitID. Såfremt du er bruger af Sikker e-mail i NemID, vil du ikke kunne sende og modtage e-mails gennem NemID, når NemID er nedlukket. MitID kan heller ikke bruges til at dekryptere gamle mails krypteret med NemID. Når NemID er lukket ned, har du mistet adgangen til dine e-mails krypteret med NemID, hvorfor Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at du gemmer dine krypterede e-mails i PDF-format inden medio 2023, såfremt du fortsat ønsker at kunne læse disse. 

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur

Alle virksomheder, myndigheder og foreninger, der anvender NemID til erhverv, skal skifte til MitID Erhverv, inden NemID til erhverv lukker.

Begrænset drift af NemID efter den 30. juni betyder blandt andet, at supporten for NemID til erhverv ophører, samt at man ikke længere kan bestille nye nøglekort.

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer alle organisationer til at overgå til MitID Erhverv inden den 30. juni 2023, ligesom organisationer, der i dag benytter sig af OCES2-certifikater til fx system-til-system kommunikation eller sikker e-mail, skal skifte til nye OCES3-certifikater hurtigst muligt. OCES2-certifikater spærres ikke før den 31. oktober, hvor NemID-løsningen vil blive endeligt afviklet.

Læs mere om MitID Erhverv her: mitid-erhverv.dk, hvor der også er hjælp at hente. 

Hvad er MitID?

MitID er først og fremmest en app til smartphone og tablet. Du kan bruge MitID til fx at logge på netbanken eller borger.dk.

MitID har afløst NemID, fordi der er brug for et digitalt ID, som kan leve op til fremtidens sikkerhedskrav og behov. 

Med MitID er du godt beskyttet mod identitetstyveri, da du kan få besked både gennem MitID appen, på SMS eller e-mail, hvis nogen fx forsøger at aktivere MitID appen fra en ny enhed. Samtidig stilles der høje krav til identitetssikring, dvs. at du kan dokumentere din identitet, både når du skal have MitID, og når du bruger det til fx at overføre penge eller logge ind på en selvbetjeningsløsning.

Det er gratis at få og bruge MitID.

Selvom du har fået MitID, skal du stadig beholde dit NemID nøglekort eller nøgleappen, indtil NemID er helt udfaset i sommeren 2023.

Hvordan får jeg MitID?

MitID er ved at erstatte NemID. Du skal derfor som udgangspunkthave et MitID i stedet for et NemID.

Der er flere måder at få MitID på: 

 • Få MitID på MitID.dk 
  Du kan få MitID på MitID.dk, hvis du har NemID. Du skal desuden have adgang til SMS eller e-mail, hvor du vil modtage informationer, som du skal bruge undervejs. 
 • Få MitID med pas 
  Du kan bruge dit pas og MitID appen til at få MitID. MitID appen kan aflæse en chip i dit pas og dermed bekræfte, hvem du er. Det kan være et alternativ til at gå i Borgerservice. 
 • Få MitID i Borgerservice
  Du kan få MitID i Borgerservice. Husk at bestille tid i Borgerservice og medbringe gyldig legitimation. 

Læs mere om, hvordan du får MitID på MitID.dk

Behold NemID indtil videre

Selvom du får MitID, skal du beholde NemID indtil videre. Det skal du, fordi der i en overgangsperiode er steder, hvor du stadig kan få brug for NemID. Du får besked, når du ikke længere behøver at gemme dit NemID.

Hvad er NemID?

NemID har siden 2010 været dit sikre login-in til digitale selvbetjeningsløsninger. MitID er dog godt i gang med at erstatte NemID. Alle NemID-brugere, der har behov for også fremadrettet at kunne benytte digitale selvbetjeningsløsninger, skal overgå til MitID. 

MitID erstatter NemID

Den 31. oktober 2021 lukkede de danske banker ned for brugen af NemID. Det betyder, at du ikke længere kan bruge NemID til at komme ind i din net- eller mobilbank, og du kan heller ikke godkende kortbetalinger på nettet med NemID. 

Over en periode vil du opleve, at der er færre og færre muligheder for at bruge NemID. Når NemID udfases på andre private og offentlige hjemmesider og selvbetjeninger, vil du ikke kunne bruge disse, før du har fået MitID. Har du NemID i dag, og vil du gerne fortsætte med at betjene dig selv på nettet, så skal du have MitID.

Den endelige nedlukning af NemID sker den 31. oktober 2023. 

Hvordan får jeg NemID?

MitID er ved at erstatte NemID. Du skal derfor som udgangspunkthave et MitID i stedet for et NemID.

Hvis du dog alligevel ønsker et NemID, fx fordi du skal tilgå en tjeneste, hvor man endnu ikke kan benytte MitID, så kan du stadig få udstedt et NemID lidt endnu. 

Du få NemID på ved personlig henvendelse i kommunens borgerservice. Du skal huske at bestille tid og medbringe gyldig legitimation.

Du kan få NemID, når du:

 • er fyldt 15 år, dvs. er 15 år eller derover.
 • har et dansk cpr-nummer.
 • kan opfylde legitimationskravene.

Bemærk: Hvis du ikke har en fast adresse i folkeregistret, skal du oplyse en postadresse, som dine NemID-nøglekort kan sendes til.

Se krav til legitimation på nemid.nu.

NemID for udenlandsdanskere

Pr. 30. maj 2023 er det ikke muligt at afhente NemID adgangskoder og nøglekort på danske repræsentationer. 

Bor du i udlandet og vil have NemID, kan du vælge at få straksudstedt NemID ved personligt fremmøde i borgerservice. Du kan også vælge et udleveringssted i Danmark. Afhentning og straksudstedelse i Danmark er gratis.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få udstedt et NemID eller MitID?

Det skal være muligt at være borger i Danmark uden at have et NemID eller MitID. På trods af, at Folketinget har besluttet, at borgere i højere grad skal have mulighed for at betjene sig selv på internettet ved hjælp af NemID eller MitID, kan der kan være flere årsager til, at en borger ikke kan få udstedt et NemID eller MitID.

Danske offentlige myndigheder har pligt til at give borgere uden et NemID eller MitID adgang til samtlige offentlige services. Borgere uden NemID eller MitID kan derfor foretage de samme handlinger, ansøgninger og registreringer på lige fod med borgere, som har et NemID eller MitID.

Som tommelfingerregel har du som borger altid mulighed for at bede en offentlig myndighed om at få adgang til en ydelse uden brug af NemID eller MitID. Så selvom mange offentlige tjenester i dag kræver, at du som borger logger ind med NemID eller MitID, kan du faktisk foretage de samme handlinger og anmodninger uden brug af NemID eller MitID.

Hvilke muligheder har jeg?

Skal du som borger foretage ændringer i dine personforhold, fx adresseskift, søge boligstøtte eller bestille feriepenge, kan disse tjenester tilgås via blanketter gennem fremmøde i et borgerservicecenter. Mange tjenester kan også tilgås online uden brug af NemID eller MitID. Har du, fx af din praktiserende læge, modtaget en henvisning til en speciallæge, kan du frit lave opslag på behandlere på Sundhed.dk uden at logge på med NemID eller MitID.

Eksempelvis kan du som studerende foretage uddannelsesvalg gennem optagelse.dk med og uden brug af NemID eller MitID. Skal du søge SU, er det muligt at ansøge om dette via post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Har du behov for at tilgå fx dine sundhedsoplysninger, kan disse fremskaffes via kontakt til det pågældende sygehus eller gennem henvendelse til egen læge.

Du har også mulighed for at give en pårørende fuldmagt til at handle på dine vegne. Det gør du via Digital Fuldmagt-ordningen, der giver adgang til mange offentlige selvbetjeninger. Din pårørende skal bruge eget NemID eller MitID. Hvis der er tale om fuldmagt til ikke-offentlige selvbetjeninger  – fx din netbank – skal du kontakte den relevante virksomhed direkte.
Læs mere om Digital Fuldmagt: 

Den digitale postkasse

Borgere i Danmark bliver tilknyttet en digital postkasse, når de fylder 15 år. Denne postkasse tilgås som udgangspunkt ved brug af NemID eller MitID, men har du ikke et NemID eller MitID, kan du igennem borgerservice ansøge om at blive fritaget for Digital Post fra offentlige myndigheder. Dette betyder, at du i stedet for at modtage post fra offentlig myndigheder i din digitale postkasse, vil modtage post i brevform. Du skal dog leve op til ét af dem fem fritagelseskriterier. Læs mere om fritagelse fra Digital Post:

Alternativt har du mulighed for at give en anden person læseadgang til din digitale postkasse. Læs mere om læseadgang til Digital Post:

Forny NemID

Du skal forny dit NemID hvert tredje år, og det får du automatisk besked om, når det er tid.

Du kan få besked på forskellige måder:

 • når du logger på en offentlig eller privat hjemmeside med dit NemID, eller
 • ved at du modtager en mail eller et brev om at forny dit NemID.

Hvis du har en nøgleviser, skal du være opmærksom på, at du skal bruge dit nøglekort, når du fornyer dit NemID, også selvom du plejer at bruge din nøgleviser, når du logger på med NemID.

Du kan læse mere i Digitaliseringsstyrelsens vejledning.

Få NemID nøgleapp

NemID nøgleapp er et gratis og digitalt supplement til nøglekortet, som du kan bruge på din smartphone eller tablet.

Du kan bruge NemID nøgleapp alle de steder, hvor du anvender dit nøglekort i dag. 

Af sikkerhedshensyn er det nødvendigt at bruge et trykt nøglekort den første gang, du skal bruge NemID nøgleappen.

Du kan downloade NemID nøgleapp fra både App Store og Google Play
Husk at beholde dit nøglekort

Du får fx brug for nøglekortet, hvis du skal aktivere din nøgleapp på en ny enhed eller hvis din telefon løber tør for strøm.

Pas på dit NemID

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at du følger disse tre råd om, hvordan du passer på dit NemID:

 1. Del aldrig dit NemID-brugernavn, -adgangskode eller -nøglekort med andre
 2. Vælg et stærkt og unikt kodeord til dit NemID
 3. Hent NemID nøgleappen, så du kan bruge NemID fra din smartphone eller tablet. Nøgleappen kan hentes i App Store eller på Google Play.
Hvad skal du gøre ved mistanke om misbrug af dine oplysninger?

Hvis du har mistanke om, at nogen har fået kendskab til dine NemID-oplysninger, så sørg for at standse skaden hurtigst muligt. Det gør du på følgende måde:

 1. Hvis du ved eller har mistanke om, at nogen misbruger dit NemID, skal du straks spærre din adgangskode. Det gør du ved at ringe til NemID-supporten på telefon 72 24 70 50 eller selv spærre det på nemid.nu
 2. Du bør altid melde det til politiet, hvis dine personlige oplysninger er blevet stjålet.

Hvorfor ser mit login-vindue anderledes ud?

MitID er blevet automatisk førstevalg, når man skal logge ind på offentlige hjemmesider og selvbetjeninger.

Har du ikke fået MitID endnu, kan du dog fortsat benytte NemID til at logge ind på offentlige hjemmesider og selvbetjeninger.

Du kan skifte mellem MitID og NemID i fanebladene, hvis du bruger en computer, eller trykke på menuknappen med de tre vandrette streger i øverste venstre hjørne, hvis du bruger en telefon eller tablet.

Vær opmærksom på, at du ikke længere kan bruge NemID til at komme ind i din net- eller mobilbank, og du kan heller ikke godkende kortbetalinger på nettet med NemID.

Har du ikke fået MitID endnu, kan du stadig få det: i en begrænset periode vil du fortsat kunne migrere med NemID på MitID.dk, men det er scanning med pas i MitID appen eller udstedelse i Borgerservice, som er fremtidens måde at få MitID på.

Over en periode vil du opleve, at der er færre og færre muligheder for at bruge NemID. Når NemID udfases på andre private og offentlige hjemmesider og selvbetjeninger, vil du ikke kunne bruge disse, før du har fået MitID. Har du NemID i dag, og vil du gerne fortsætte med at betjene dig selv på nettet, så skal du have MitID. Den endelige nedlukning af NemID sker den 30. juni 2023. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet mit nøglekort?

Hvis du har mistet dit NemID nøglekort, kan du hente et nyt på borgerservice. Dette er muligt indtil d. 30. juni 2023. 

Kan jeg bestille ekstra nøglekort til NemID, hvis jeg fx skal ud at rejse?

Ja, ved henvendelse i banken eller hos kommunens borgerservice kan du få udleveret op til ti ekstra nøglekort.

Må jeg give andre adgang til mit NemID?

NemID er din personlige signatur, og det betyder, at du ikke må give andre adgang til at bruge dit NemID.

Hvis du er under værgemål, skal din værge anvende sit eget NemID til at logge på den tjenesteudbyder (fx Skatteforvaltningen eller netbank), som du ønsker hjælp til.

Tjenesteudbyderen skal herefter give din værge mulighed for at vælge, om værgen agerer på egne vegne eller på vegne af dig. 

Det er endnu ikke alle systemer, som tilbyder den mulighed, og det er op til den enkelte tjenesteudbyder, om det skal være muligt i netop deres løsning.

Anden adresse ved flytning til et andet land

Nye nøglekort bliver sendt til din folkeregisteradresse. Hvis du ønsker nøglekortet sendt til en anden adresse, fx fordi du flytter til udlandet, kan du selv anføre en alternativ adresse i selvbetjeningen på NemID.nu.

Hvis du benytter alternativ adresse, skal du huske at holde adressen opdateret, så nøglekort og evt. en midlertidig adgangskode sendes til den korrekte adresse. 

NemID over 18 år

Har du oplevet, at der står 'ung under 18' på din digitale signatur, selvom du er over 18, er forklaringen formentlig den, at du har fået dit NemID, før du blev 18 år.

For at ændre det skal du gå ind på selvbetjening for NemID. Klik på 'Forny NemID' nederst i menuen til venstre og følg vejledningen. Vær opmærksom på, at du skal logge på igen, før ændringen er slået igennem.

Har du problemer med dette, kan du kontakte supporten hos NemID.

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, hvis du er blevet nægtet at få udstedt et NemID, eller dit NemID er blevet spærret.

For at klage skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen på en af følgende måder: 

 • Ringe på telefonnummer 33 92 52 00
 • Sende en mail til: info@digst.dk
 • Sende et brev til: Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København med titlen ”Klage over NemID”.

I din klage bedes du oplyse: 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Beskrivelse af klagen 

Læs mere om reglerne for NemIDFeedback

Sidst opdateret

27.07.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Lovgivning

Pr. 1. juli 2018 trådte lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder i kraft.

Læs mere om lovgivningen for NemID.