Spring til indhold

Bestil tid til Kørekort

Ansøgning om kørekort skal afleveres personligt i Borgerservice, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk. Du skal bestille tid før du møder op.

Bestil tid i Borgerservice for at få kørekort

Du kan søge om kørekort i alle danske kommuner. Husk at medbringe foto. Hvis du ikke har et foto med, kan du få det taget i Borgerservice på Jernbanevej 6, 4300 Holbæk. Er dit kørekort stjålet, skal du først anmelde tyveriet til politiet, før Borgerservice må udstede et nyt eller et midlertidigt kørekort. Anmeldelseskvitteringen fra politiet skal fremvises ved bestilling af nyt kørekort.

Midlertidigt kørekort

Har du en igangværende kørekortssag i Holbæk Kommune, og dit midlertidige kørekort er ved at udløbe, kan du anmode om et nyt midlertidigt kørekort.

Når Borgerservice har behandlet din anmodning, vil du modtage et midlertidigt kørekort i din digitale postkasse.

Har du ikke NemID/MitID, skal du bestille tid til personlig betjening i Borgerservice.

Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort

Det midlertidige kørekort er kun gyldigt i Danmark, og gælder kun i en tidsbegrænset periode. Modtager du efterfølgende dit kørekort, vil det midlertidige kørekort ikke længere være gyldigt.

Du kan bestille et midlertidigt kørekort her

Kategorier

Du kan få kørekort til forskellige kategorier:

 • LK: Lille knallert. Giver ret til at føre en knallert med konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 30 km/t.
 • AM: Stor knallert. To- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.
 • A1, A2 og A: Kørekort til lille, mellemstor og stor motorcykel.
 • B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer
 • C1: Lille lastbil på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg
 • C: Stor lastbil på over 3.500 kg
 • D1: Lille bus med plads til over ni men højst 17 personer og med en længde på højst 8 meter.
 • D: Bus med plads til flere end ni personer eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
 • E: Stort påhængskøretøj på over 750 kg i forbindelse med B, C eller D.

Derudover kan du få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til D1 og D og kørekort til traktor/motorredskab.

Kørekort til personbil

For at få kørekort til personbil skal du:

 • være fyldt 17 år - hvorefter man kan køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager til man fylder 18 år. Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

 • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m. Et handicap behøver ikke at forhindre dig i at køre bil, men det skal dokumenteres af lægen, der udsteder en lægeattest i forbindelse med dit kørekort.
 • have sædvanlig bopæl i Danmark
 • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Kravet om førstehjælpskursus gælder kun, hvis du skal have kørekort for første gang. Kurset må højest være ét år gammelt, når du ansøger om at få et kørekort.

Kørekort til lastbil og bus

Der findes fire forskellige kørekort-kategorier til lastbiler og busser, og du skal først have erhvervet dig et kørekort til personbil for også at kunne tage et stort kørekort.

Kategorierne og alderskravene ser ud som følger:

 • Kategori C1 (lille lastbil): 18 år
 • Kategori C (stor lastbil): 21 år
 • Kategori D1 (lille bus): 21 år
 • Kategori D (stor bus): 24 år.

Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen:

Kørekort til motorcykel

Der findes tre forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekørt til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:

 • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
 • have sædvanlig bopæl i Danmark
 • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Alderskravene og kategorierne ser ud som følger:

 • Kategori A1 (lille motorcykel): 18 år
 • Kategori A2: (mellem motorcykel): 20 år
 • Kategori A: (stor motorcykel): 24 år.

Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen.

Kørekort til lille knallert

Du kan få udstedt kørekort til lille knallert, når du er 15 år. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre, og du kan begynde til undervisningen, når du er fyldt 14 år og seks måneder. Du skal dog være fyldt 15 år for at få udstedt knallertbeviset.

Fra den 19. januar 2013 gælder der nye regler for knallertkørekortet. Hvis du er under 18 år, skal du klare følgende for at få beviset:

 • følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve
 • bestå 30 undervisningstimer - inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.

Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

Er du 18 år eller derover, er det lovligt at køre på knallert uden knallertførerbevis. Reglen gælder dog ikke for unge, som fylder 18 år efter den 19. januar 2013. Fra den dato træder der nye regler i kraft, som betyder, at du skal have kørekort i kategorien AM (lille knallert), for at du må køre på knallert.

De nye regler gælder, hvis du er over 18 år, ikke har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert og ikke tidligere har taget knallertbevis i Ungdomsskolen. I så fald skal du til en teoriprøve hos Færdselsstyrelsen.

Kørekort til traktor/motorredskab

Når du fylder 16 år, kan du få kørekort til traktor/motorredskab. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre.

Hvis du har et almindeligt kørekort, er det ikke nødvendigt med et traktorkørekort.

Hvis du vil klage

Over en kørelærer

Hvis du vil klage over en kørelærer, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle kørelærere, der er medlem.

Over køreundervisning

Hvis du vil klage over køreundervisning eller en kørelærer, der ikke er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreundervisning.

Over teoriprøve eller praktisk prøve

Hvis du vil klage over teoriprøve eller praktisk prøve, skal du sende din klage til politidirektøren i politikredsen, der har afholdt prøven. Vil du klage over en teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert afholdt af kommunen, skal du klage til kommunen.

Over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikredsen, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

Kørekort-appen

Med Kørekort-appen har du dit kørekort nemt og sikkert lige ved hånden.

 • Kørekort-appen er alene et supplement til det fysiske kørekort – og kan udelukkende bruges i Danmark. Du kan medbringe Kørekort-appen som legitimation i Holbæk kommunes Borgerservice.
 • Ved fornyelse af kørekort skal det fysiske kørekort medbringes - også selvom du har Kørekort-appen.
 • Kørekort-appen følger gyldigheden af det fysiske kørekort. Hvis du får et ny kørekort, f.eks. ved fornyelse, skal du oprette dig i Kørekort-appen igen. 

Øvrige vejledninger og andet hjælpemateriale kan du finde her

Har du fundet dit kørekort igen efter at have registreret det som mistet?

Har du fundet dit kørekort igen efter at have registreret det som værende mistet, skal du sende en meddelelse til Holbæk Borgerservice fra din e-Boks eller din Digitale Postkasse via Borger.dk

Teksten skal lyde: ”Jeg ønsker at melde mit kørekort fundet igen pr. XX.XX.XXXX.

Du skal vedhæfte et billede af dit kørekort, som bevis på det er fundet.

Har du ikke NemID, skal du bestille en tid i Borgerservice og møde op personligt. Du skal huske at medbringe dit kørekort.Feedback

Sidst opdateret

14.11.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Lovgivning

I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne om kørekort. I paragraf 131 kan du læse mere om dine klagemuligheder.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan læse mere om kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside:

BAT er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen system til administration af chaufføruddannelsesbeviser og legitimationskort til specialtransport assistance. Når du har logget på med MitID, kan du se dine beviser og ansøgninger. Du kan også bestille et erstatningsbevis, hvis dit bevis er blevet væk.

Tidsbestilling i Borgerservice

Nu skal du bestille tid, hvis du skal i Borgerservice.

Kom direkte til tidsbestilling her

Hjælp til tidsbestilling af pas og kørekort

Du kan kontakte Kontaktcentret på 72 36 36 36

Mandag - onsdag: 08.00 - 16.00

Torsdag: 08.00 - 17.30

Fredag: 08.00 - 13.00 

Vi accepterer følgende betalingskort

Dankort - Visa Dankort - Mastercard - Maestro - Visa Electron - JCB - China Unionpay

Du kan også betale med mobilepay, men kun når du står i Borgercentret.

Den Digitale Hotline

Er du gået i stå midt i en selvbetjening? Så ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00

Mandag til torsdag: 08.00 - 20.00

Fredag: 08.00 - 16.00

Søndag: 16.00 - 20.00

Lørdage og helligdage: Lukket

Læs mere om Den Digitale Hotline her