Demens

Demens skyldes en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men forekommer dog langt hyppigst hos ældre.

Hvad er demens

Ved demens forstås en svækkelse af hukommelsen og andre intellektuelle funktioner som følge af sygdom i hjernen i voksenalderen.

Symptomerne kan være:

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • manglende orientering i tid og sted
 • Nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Lægger ting forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personligheden
 • Mangel på initiativ

Der findes ca. 200 forskellige sygdomme, der kan være årsag til demens. Alzheimers sygdomme er langt de hyppigste demenssygdom. Behandlingen af de forskellige sygdomme er ikke den samme, og det er derfor vigtigt, at der stilles en diagnose, så man kan få den rette behandling.

Hvad kan Demensspecialist bruges til:

I Holbæk Kommune er der ansat fire demensspecialister, alle uddannet sygeplejersker og har en relevant efteruddannelse.

Demensspecialisten kan komme på besøg hjemme hos dig og yde vejledning, rådgivning og undervisning til de forandringer der kan forekomme i hverdagen.

Demensspecialisten kan støtte ved udredning for demens og samarbejder gerne med egen læge, der er tovholder for demensudredning og udredningsenheder.

Der er også kontakt med kommunens øvrige samarbejdspartnere omkring social indsats/eller praktisk støtte samt flytning til en anden bolig eller plejebolig. Desuden vejleder og støtter demensspecialisten både om:

 • Magtanvendelse
 • Værgemål
 • Fuldmagter
 • Adfærdsforstyrrelser
 • Sociale og psykiske problemer

Demensspecialisten kommer hjem til dig efter aftale.

Visitator kan visitere til praktisk hjælp på telefon: 72 36 36 36

"Demens forandrer hverdagen, men det er vigtigt, at holde fast i hverdagens forskellige gøremål og aktiviteter, så længe som muligt. Det er vigtigt at være aktiv både fysisk og psykisk."Feedback

Sidst opdateret

05.12.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Fakta

I Danmark lever 85.000 mennesker med en demens sygdom. Der er 14-15.000 nye tilfælde af demens hvert år.400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.