Spring til indhold

Demens

Demens skyldes en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men forekommer dog langt hyppigst hos ældre.

Hvad er demens?

Ved demens forstås en svækkelse af hukommelsen og andre intellektuelle funktioner som følge af sygdom i hjernen i voksenalderen.

Symptomerne kan være:

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • manglende orientering i tid og sted
 • Nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Lægger ting forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personligheden
 • Mangel på initiativ

 

Der findes cirka 200 forskellige sygdomme, der kan være årsag til demens. Alzheimers-sygdomme er langt de hyppigste demenssygdom. Behandlingen af de forskellige sygdomme er ikke den samme, og det er derfor vigtigt, at der stilles en diagnose, så man kan få den rette behandling.

Hvad kan en demensspecialist bruges til?

I Holbæk Kommune er der ansat fire demensspecialister, alle uddannet sygeplejersker og med en relevant efteruddannelse.

Demensspecialisten kan komme på besøg hjemme hos dig og yde vejledning, rådgivning og undervisning til de forandringer, der kan forekomme i hverdagen.

Demensspecialisten kan støtte ved udredning for demens og samarbejder gerne med egen læge, der er tovholder for demensudredning, og udredningsenheder.

Der er også kontakt med kommunens øvrige samarbejdspartnere omkring social indsats eller praktisk støtte samt flytning til en anden bolig eller plejebolig. Desuden vejleder og støtter vores demensspecialist også om:

 • Værgemål
 • Fuldmagter
 • Adfærdsforstyrrelser
 • Sociale og psykiske problemer
 • Magtanvendelse

 

Demensspecialisten kommer hjem til dig efter aftale. 

"Demens forandrer hverdagen, men det er vigtigt, at holde fast i hverdagens forskellige gøremål og aktiviteter, så længe som muligt. Det er vigtigt at være aktiv både fysisk og psykisk."

Toppen

Toppen er et netværkshus for yngre med demens (under 65 år) og deres familier. Her kan du lave aktiviteter og få gode oplevelser sammen med ligestillede, der også lever med demens i hverdagen.


Feedback

Sidst opdateret

10.04.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Fakta

I Danmark lever 85.000 mennesker med en demens sygdom. Der er 14-15.000 nye tilfælde af demens hvert år.400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.