Genoptræningscenter

Genoptræning kan være et tilbud efter indlæggelse på sygehuset, men kan også være vedligeholdende træning, som du bliver visiteret til, hvis du er faldet eller har været langvarigt syg.

Formålet med din genoptræning er, at du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så du kan vende tilbage til din hverdag på bedst mulig måde. Din genoptræning kan foregår efter udskrivelse fra sygehus med genoptræningsplan eller uden forudgående sygehusindlæggelse dvs. efter sygdom eller fald, hvor du ikke har været indlagt på sygehuset. 

Hvem kan få genoptræning?

Du kan få genoptræning efter hospitalsindlæggelse, eller hvis du har problemer med at klare din hverdag på grund af langvarig sygdom, fald eller andet og ønsker at forbedre eller fastholde dit funktionsniveau.

Hvor foregår træningen?

Her finder du information om, hvordan du finder vej til Genoptræningscentret, og hvor din træning kan foregå.

Praktisk information og telefonliste

Her finder du information om, hvad du skal have med, regler for fremmøde, afbud/udeblivelse samt kørsel. Nederst på siden finder du telefonlisten.

Hvem er vi

Her finder du information om personalet og nogle af de træningsområder vi dækker og hvad vi bl.a. kan tilbyde.

Kørsel - information

Information om mulighed for kørsel til genoptræning, herunder bestilling samt egentransport.

Afbud

Her finder du information om afbud til genoptræning og kørsel til træning, samt telefonnumre.


Feedback

Sidst opdateret

27.07.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Holbæk Genoptræningscenter, Rebslagervej 15, 4300 Holbæk

Åbningstider

Mandag  07.30 - 15.30
Tirsdag   07.30 - 15.30
Onsdag   07.30 - 15.30
Torsdag  07.30 - 15.30
Fredag    07.30 - 14:30

Der kan være mulighed for individuelle aftaler med den enkelte terapeut udenfor disse tider.

Åbningstider for selvtræning:

Efter aftale med din terapeut kan du få oplyst åbningstiderne.

Nyttige links

Links til mere information

www.sundhed.dk

www.sst.dk

www.rejseplanen.dk
(her finder du bus- og togtider)

 

Apps

Rejseplanen

Flextrafik - flextur
(her kan du selv bestille og afbestille ture)