Spring til indhold

Hvem kan få genoptræning?

Du kan få genoptræning efter hospitalsindlæggelse, eller hvis du har problemer med at klare din hverdag på grund af langvarig sygdom, fald eller andet og ønsker at forbedre eller fastholde dit funktionsniveau.

Genoptræning til børn, unge, voksne og ældre efter §140

Hvis du har været indlagt på sygehuset, vurderer sygehusets læger, om du har behov for genoptræning, og der udarbejdes en individuel genoptræningsplan, som sendes til kommunen.

Hvem, der kan få tilbud om genoptræning efter indlæggelse kan ses i sundhedsloven § 140.

Læs reglerne for, hvem der kan få genoptræning

Genoptræning efter §119

Hvis du har en henvisning fra egen læge eller fra sygehuset til en afklarende samtale med en Sundhedskonsulent, med henblik på vurdering af dit træningsbehov, kan denne foregå på Genoptræningscentret.

Læs mere om mulighederne ved henvisning via §119, i sundhedsloven.

Genoptræning og vedligeholdende træning efter §86

Genoptræning og vedligeholdende træning tilbydes typisk til dig som er ældre. Vi tilbyder genoptræning og vedligeholdende træning uden forudgående sygehusindlæggelse, hvis du har problemer med at klare din hverdag på grund af langvarig sygdom, fald eller andet og ønsker at forbedre eller fastholde dit funktionsniveau.

Er du interesseret, kan du kontakt visitationen og høre om mulighederne.

Læs mere om, hvem der kan få genoptræning og vedligeholdende træning

Hvor foregår §86 træningen?

Hvis du er blevet visiteret til at få vedligeholdende træning, har du mulighed for at træne på følgende aktive centre:

  • Tølløse Aktivitetshus, Nytorv 14, 4340 Tølløse
  • Stenhusbakken, Stenhusvej 21, 4300 Holbæk
  • Tuse, Tuse Byvej 24, 4300 Holbæk
  • Åvang, Hovedgaden 36, 4420 Regstrup
  • Rosenvænget, Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv
  • Byparken, Byparken 2, 4520 Svinninge


    Træningen kan også foregå på

  • Genoptræningscentret, Rebslagervej 15, 4300 Holbæk
  • eller ud fra en terapeutfaglig vurdering i dit hjem.


For yderligere information, kontakt Holbæk Kommunes visitationsafdeling.Feedback

Sidst opdateret

15.03.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Kontakt visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Telefontid kl. 08.30-10.00
E-mail: visitation@holb.dk


Ved uopsættelige behov kan visitationen kontaktes på hverdage ml. kl. 8.00 - 13.00
på telefon 72 36 36 36

 

Nyttige links

Links til mere information

www.sundhed.dk

www.sst.dk

www.rejseplanen.dk
(her finder du bus- og togtider)

 

Apps

Rejseplanen

Flextrafik - flextur
(her kan du selv afbestille ture)