Hvem kan få genoptræning?

Du kan få tilbud om genoptræning efter hospitalsindlæggelse, eller hvis du har problemer med at klare din hverdag pga. langvarig sygdom, fald eller andet og ønsker at forbedre eller fastholde dit funktionsniveau.

Genoptræning til børn, unge, voksne og ældre

Hvis du har været indlagt på sygehuset, vurderer sygehusets læger, om du har behov for genoptræning, og der udarbejdes en individuel genoptræningsplan, som sendes til kommunen.

Hvem, der kan få tilbud om genoptræning efter indlæggelse kan ses i sundhedsloven § 140.

Læs reglerne for, hvem der kan få genoptræning

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning tilbydes typisk til dig som er ældre. Kommunen skal tilbyde dig genoptræning og vedligeholdende træning uden forudgående sygehusindlæggelse, hvis du har problemer med at klare din hverdag pga. langvarig sygdom, fald eller andet og ønsker at forbedre eller fastholde dit funktionsniveau.

Kontakt visitationen og hør om mulighederne for en visiteret og tidsbegrænset træning.

Læs mere om, hvem der kan få genoptræning og vedligeholdende træning

Hvor foregår træningen?

Hvis du er blevet visiteret til at få vedligeholdende træning, har du mulighed for at træne på følgende aktive centre:

Tølløse Aktivitetshus, Nytorv 14, 4340 Tølløse
Stenhusbakken, Stenhusvej 21, 4300 Holbæk
Tuse, Tuse Byvej 24, 4300 Holbæk
Åvang, Hovedgaden 36, 4420 Regstrup
Rosenvænget, Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv
Byparken, Byparken 2, 4520 Svinninge

Træningen kan også foregå på
Genoptræningscentret, Rebslagervej 15, 4300 Holbæk
eller ud fra en terapeutfaglig vurdering i dit hjem.

For yderligere information, kontakt Holbæk Kommunes visitationsafdeling.Feedback

Sidst opdateret

12.09.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Kontakt visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Telefontid kl. 08.30-10.00
E-mail: visitation@holb.dk

Åbningstider

Mandag-onsdag kl. 10.00-13.00

Torsdag kl. 10.00-17.30

Fredag kl. 10.00-13.00

Nyttige links

Nyttige links til mere information

www.sundhed.dk

www.sst.dk

www.rejseplanen.dk

(her finder du fx. bus og tog tider)

 

Apps:

Rejseplanen

Flextrafik - flextur

(her kan du selv bestille og afbestille ture)