Spring til indhold

Kørsel - information

Information om mulighed for kørsel til genoptræning, herunder bestilling samt egentransport.

I dit velkomstbrev, som du modtager i e-boks eller pr. brev, bliver du informeret om, hvorvidt du er bevilliget kørsel til og fra genoptræning. Hvis du er bevilliget kørsel og ønsker at benytte dig af tilbuddet, kan du kontakte os på telefon 72 36 76 80, senest dagen før første vurderingsaftale.

Vores telefontid er mandag til fredag kl. 8.00-12.00 dog 1. tirsdag i måneden kl. 10.00-12.00. 

Der er mulighed for parkering af egen bil foran Genoptræningscentret og der er busstoppested i nærheden. Find mulighed for offentlig transport på www.rejseplanen.dk

 

Bevilling af kørsel gives i henhold til gældende lovgivning på området. Når man bevilges kørsel skyldes dette, at man grundet sin fysik ikke er i stand til at tage offentlig transport til og fra Genoptræningscentret, eller at man er pensionist. Hvis du ikke er pensionist, vil din bevilling frafalde i takt med, at dit funktionsniveau forbedres, og du bliver i stand til at tage offentlig transport.

Flextrafik er en del af den kollektive trafik ligesom busser, og du skal derfor påregne samkørsel med andre borgere, og at der kan være ventetid på op til 1 time.

 

Du finder information om kørsel i: 

Holbæk Kommunes kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

 Feedback

Sidst opdateret

04.10.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen