Praktisk information og telefonliste

Her finder du information om hvad du skal have med, regler for fremmøde, afbud/udeblivelse samt kørsel. Nederst på siden finder du telefonlisten.

Praktiske oplysninger:

Du skal i forbindelse med træningen medbringe et håndklæde eller lagen (håndkirurgiske problemstillinger undtaget) samt have tøj på, som du kan bevæge dig i. Endvidere kan det være relevant at medbringe indendørs sko. Der er mulighed for omklædning samt bad på Genoptræningscentret.

Regler for fremmøde:

Alle træningsforløb bevilges i form af et antal gange, hvor det forventes at målet for træning kan nås. Hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid, er det vigtigt at du melder afbud senest samme dag mellem kl. 8.00 og 9.00 om morgenen. Afbud kan enten meldes direkte til den terapeut, som du er tilknyttet eller på Genoptræningscentrets hovednummer. Melder du ikke afbud inden for tidsrammen, trækkes du for en gang træning, som der ikke vil blive kompenseret for.

Afbud/udeblivelse:

Ved afbud/udeblivelse forventer vi, at du selv kontakter din terapeut og aftaler ny tid, hvis ikke I har en fast aftale. Har du ikke kontaktet din terapeut inden for 14 dage, vil du modtage et brev fra Genoptræningscentret med information om, at du er afsluttet. Sygdom, indlæggelse, speciallægebesøg, ambulatoriebesøg, eksamen eller andet uopsætteligt fravær betragtes som gyldigt afbud til træning.

Kørsel:

Er du berettiget til kørsel, skal du ringe til Genoptræningscentrets administration senest dagen før din 1. aftale og bekræfte, at du ønsker at gøre brug af denne mulighed. Fremover skal du ikke foretage dig yderligere, idet Genoptræningscentret sørger for bestilling af kørsel. Ved afbud til træning bedes du selv kontakte Flex-trafik den pågældende dag og afmelde din tur på tlf. nr. 7026 2727, tryk 1 for driftvagten. Vær opmærksom på at have dit cpr-nr. klar, samt at ventetid kan forekomme. Alternativt kan du ringe til Genoptræningscentrets administration.

Bevilling af kørsel gives i henhold til gældende lovgivning på området. Når man bevilges kørsel skyldes dette, at man grundet sin fysik ikke er i stand til at tage offentlig transport til og fra Genoptræningscentret, eller man er pensionist. Hvis du ikke er pensionist vil din bevilling frafalde i takt med at dit funktionsniveau forbedres og du bliver i stand til at tage offentlig transport. Flex-trafik er en del af den kollektive trafik ligesom busser, og du skal derfor påregne samkørsel med andre borgere samt, at der kan være ventetid på op til 1 time.

Telefon og mail liste

Har du brug for at kontakte din terapeut kan dette gøres ved at ringe direkte eller sende en mail.


Feedback

Sidst opdateret

21.04.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen