Praktisk information og telefonliste

Her finder du information om, hvad du skal have med, regler for fremmøde, afbud/udeblivelse samt kørsel. Nederst på siden finder du telefonlisten.

Sko og tøj

Du skal i forbindelse med træningen medbringe et håndklæde eller lagen (håndkirurgiske problemstillinger undtaget) samt have tøj på, som du kan bevæge dig i. Endvidere kan det være relevant at medbringe indendørs sko. Der er mulighed for omklædning samt bad på Genoptræningscentret.

Regler for fremmøde

Alle træningsforløb bevilges i form af et antal gange, hvor det forventes, at målet for træning kan opnås. Hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid, er det vigtigt, at du melder afbud senest samme dag mellem klokken 8.00 og 9.00 om morgenen. Du kan melde afbud enten direkte til den terapeut, som du er tilknyttet, eller på Genoptræningscentrets hovednummer. Melder du ikke afbud inden for tidsrammen, trækkes du for en gang træning, som der ikke vil blive kompenseret for.

Afbud/udeblivelse

Ved afbud/udeblivelse forventer vi, at du selv kontakter din terapeut og aftaler ny tid, hvis ikke I har en fast aftale. Har du ikke kontaktet din terapeut inden for 14 dage, vil du modtage et brev fra Genoptræningscentret med information om, at du er afsluttet. Sygdom, indlæggelse, speciallægebesøg, ambulatoriebesøg, eksamen eller andet uopsætteligt fravær betragtes som gyldigt afbud til træning.

Kørsel  

Er du berettiget til kørsel, skal du ringe til Genoptræningscentrets administration senest dagen før din første aftale og bekræfte, at du ønsker at gøre brug af denne mulighed. Herefter skal du ikke foretage dig yderligere, idet vi sørger for bestilling af kørsel. Ved afbud til træning bedes du selv kontakte Flex-trafik den pågældende dag og afmelde din tur på tlf. nr. 7026 2727, tryk 1 for driftvagten. Vær opmærksom på at have dit cpr-nr. klar samt at ventetid kan forekomme. Alternativt kan du ringe til Genoptræningscentrets administration.

Bevilling af kørsel gives i henhold til gældende lovgivning på området. Når man bevilges kørsel skyldes dette, at man grundet sin fysik ikke er i stand til at tage offentlig transport til og fra Genoptræningscentret, eller at man er pensionist. Hvis du ikke er pensionist, vil din bevilling frafalde i takt med, at dit funktionsniveau forbedres, og du bliver i stand til at tage offentlig transport.

Flex-trafik er en del af den kollektive trafik ligesom busser, og du skal derfor påregne samkørsel med andre borgere, og at der kan være ventetid på op til 1 time.

Telefon- og mailliste

Har du brug for at kontakte din terapeut, kan du ringe direkte eller sende en mail.


Feedback

Sidst opdateret

31.10.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen