Spring til indhold

Hjemmeplejen/Sygeplejen

Som borger i Holbæk kommune kan du modtage hjemmehjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen vurderer sammen med dig og visitationen, hvad du kan modtage af personlig og praktisk hjælp.

Hvis du har nogle plejebehov, som skal understøttes af hjælpemidler som eksempelvis kan være ting som bleer, forbindinger, katetre og andre sygeplejeartikler, vurderes det sammen med hjemmeplejen, hvilke konkrete behov der er.

Sammen med en sygeplejerske kan du have en samtale om din aktuelle situation, dine tanker om fremtiden og om de behov, som sygeplejen kan hjælpe med. D

Det kan være en god ide at få besøg af en sygeplejerske efter udskrivning fra sygehus, hvor i kan tale om, hvad der kan give dig lindring og livskvalitet. Ved alvorlig sygdom kan der være mange symptomer, som er vigtige at vurdere for, at opnå bedst lindring, det kan for eksempel være åndenød, mundtørhed, smerter, depression og meget mere.

Sygeplejersken kan også hjælpe med kontakt til andre faggrupper og foreninger, der kan hjælpe dig. Det kan være en psykolog, præst, sagsbehandlinger, hospice og mange flere.

Oplever du, at det er svært at være hjemme, er der mulighed for at blive visiteret til et midlertidigt døgnophold. Her vil der også være plejepersonale og sygeplejersker som er særligt uddannet til at give lindrende pleje.

I Holbæk Kommune er der også en palliationssygeplejerske, som i samarbejde med dig og hjemmeplejen kan planlægge det videre forløb for dig med hjælp fra de lindrende indsatser, som Holbæk Kommune kan tilbyde. Du kan også få besøg af palliationssygeplejersken.

Du kan få oplyst et telefonnummer til hjemme/sygeplejen, hvor der træffes sygeplejersker døgnet rundt.Feedback

Sidst opdateret

19.10.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen