Spring til indhold

Social Støtte

Allerede tidligt i dit sygdomsforløb kan der være ændringer i din livssituation. Ændringerne kan bestå i sygedagpenge, afvikling af job, ændret økonomi, støtte til børn og meget mere. Her kan du modtage hjælp fra en af kommunens sagsbehandlere som kan hjælpe dig frem til de rigtige støttemuligheder.

Senere i dit sygdomsforløb, når en læge kan vurdere, om der kun er kort tid at leve i - fra uger til måneder - kan der ydes yderligere støtte. Der kan bevilges plejeorlov, hvis en pårørende, som gerne vil passe den døende i eget hjem. Der kan også ydes plejeorlov og visiteres til hjemmehjælp og hjemmesygepleje samtidig.

Du kan også få din medicin betalt, hvis din læge sender en ansøgning til lægemiddelstyrelsen. Her gælder det også, at lægen skal vurdere at der kun er uger til måneder tilbage at leve i.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen