Sundhed i Vangkvarteret

Et af Folkesundheds prioriteringer er at skabe mere sundhed i udsatte boligområder. Derfor har vi igangsat en omfattende sundhedsindsats i Vangkvarteret i samarbejde med boligselskabet Lejerbo og områdets beboere.

Sundhed i Vangkvarteret

Et af Folkesundheds prioriteringer er at skabe mere sundhed i udsatte boligområder. Derfor har vi igangsat en omfattende sundhedsindsats i Vangkvarteret i samarbejde med boligselskabet Lejerbo og områdets beboere.

Folkesundhed samarbejder med boligselskabet Lejerbo og frivillige om at fremme sundheden blandt beboerne i Vangkvarteret igennem 3 hovedaktiviteter:
- Uddannelse af frivillige sundhedsformidlere,
- Spis med din nabo
- Lokal sundhedsrådgivning

Aktiviteterne er en del af den boligsociale helhedsplan 'Fællesskab i Vangkvarteret' og vil være gældende for år 2014-2018. Helhedsplanen blev godkendt i Holbæk Kommunes Byråd den 12. november 2014.

Målsætning: at forbedre sundhedstilstanden ved at fremme fysisk, mental og social sundhed og forebygge sygdomme hos beboerne i Vangkvarteret. Aktiviteterne har dermed et stort forebyggelsessigte og tager primært udgangspunkt i at motivere beboerne til at ændre deres sundhedsadfærd. Dette gøres ved blandt andet at styrke individuelle faktorer, sociale sammenhænge og fysiske rammer, der påvirker beboernes sundhedstilstand og adfærd.


Sundhedspolitik: Sundhedsindsatsen i Vangkvarteret understøttes af Holbæk Kommunes sundhedspolitik 'Når sundheden skal frem'. Her er visionen i arbejdet med borgere fra udsatte boligområder at bryde den negative sociale arv, når det gælder usund livsstil, misbrug, dårlig trivsel, omsorgssvigt, lavt uddannelsesniveau, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og kulturelle barrierer.

Sundhedsindsatsen i Vangkvarteret skal altså ses som en bredtfavnende indsats med særlig fokus på to af sundhedspolitikkens udviklingsområder:
- Lighed i sundhed 
- Mental sundhed 

Indsatsen er koncentreret omkring risikogrupper som målgruppe, men har også et supplementært fokus på børn og unge samt syge og svækkede, idet helhedsplanen er en tværgående indsats med tæt samarbejde imellem flere fagligheder og afdelinger i Holbæk Kommunes organisation.

Tværgående samarbejde: Sundhedsindsatsen er tværfagligt koordineret med henholdsvis Sundhedspleje og Tandplejens indsatser i den boligsociale Helhedsplan. Desuden sammentænkes indsatsen også med andre kommunale indsatser, som følge af den brede sundhedsforståelse.

Ansvarlige medarbejdere:
Sundhedskonsulent Birgitte Schwabe er primær ansvarlig for indsatsen, og har derfor sin daglige gang på Lejerbos boligsociale kontor i Vangkvarterets Fælleshus. På den måde er hun tæt på de boligsociale medarbejdere, men også beboere og frivillige, og kan på den måde sikre et tæt og succesfuldt samarbejde omkring aktiviteterne.

Har du kommentarer eller spørgsmål til sundhedsindsatsen i Vangkvarteret, er du velkommen til at kontakte Birgitte.

Birgitte Schwabe
Sundhedskonsulent

Tlf. 72363185
birsc@holb.dk

Uddannelse af frivillige sundhedsformidlere

Ved at uddanne beboere i Vangkvarteret til frivillige sundhedsformidlere, løftes tankegangen om at skabe sundhedsaktiviteter i samråd med beboerne.

Spis med din nabo

Gennem aktiviteten udvikles og afprøves en metode, hvor mad og måltider gøres til dialogredskab og dermed bliver den sociale isbryder. Det skal understøtte en tilgang, hvor kommunen som myndighed træder et skridt tilbage og lader kommunen som lokalsamfund træde et skridt frem.

Lokal sundhedsrådgivning

Der tilbydes sundhedsrådgivning lokalt i boligområdet af sundhedsfagligt personale. Gennem rådgivningen informeres beboerne om lokale sundhedsfremmende aktiviteter og kommunale forebyggelsestilbud såsom diabetesskole for diabetikere og KOL-skole for KOL patienter, og omvendt opfordres beboerne, der deltager i andre sundhedsaktiviteter i Vangkvarteret, til at bruge sundhedsrådgivningen.


Feedback

Sidst opdateret

04.04.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret 2014 - 2018

Vil du læse mere om den Boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret?!

Klik her (pdf)