Spring til indhold

Sundhed i Vangkvarteret

Et af Folkesundheds prioriteringer er at skabe mere sundhed i udsatte boligområder. Derfor har vi igangsat en omfattende sundhedsindsats i Vangkvarteret i samarbejde med boligselskabet Lejerbo og områdets beboere.

Sundhed i Vangkvarteret

Et af Folkesundheds prioriteringer er at skabe mere sundhed i udsatte boligområder. Derfor har vi igangsat en omfattende sundhedsindsats i Vangkvarteret i samarbejde med boligselskabet Lejerbo og områdets beboere.

Folkesundhed samarbejder med boligselskabet Lejerbo og frivillige om at fremme sundheden blandt beboerne i Vangkvarteret igennem 3 hovedaktiviteter:
- Uddannelse af frivillige sundhedsformidlere,
- Spis med din nabo
- Lokal sundhedsrådgivning

Aktiviteterne er en del af den boligsociale helhedsplan 'Fællesskab i Vangkvarteret' og vil være gældende for år 2014-2018. Helhedsplanen blev godkendt i Holbæk Kommunes Byråd den 12. november 2014.

Målsætning: at forbedre sundhedstilstanden ved at fremme fysisk, mental og social sundhed og forebygge sygdomme hos beboerne i Vangkvarteret. Aktiviteterne har dermed et stort forebyggelsessigte og tager primært udgangspunkt i at motivere beboerne til at ændre deres sundhedsadfærd. Dette gøres ved blandt andet at styrke individuelle faktorer, sociale sammenhænge og fysiske rammer, der påvirker beboernes sundhedstilstand og adfærd.

Sundhedspolitik: Sundhedsindsatsen i Vangkvarteret understøttes af Holbæk Kommunes sundhedspolitik 'Når sundheden skal frem'. Her er visionen i arbejdet med borgere fra udsatte boligområder at bryde den negative sociale arv, når det gælder usund livsstil, misbrug, dårlig trivsel, omsorgssvigt, lavt uddannelsesniveau, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og kulturelle barrierer.

Sundhedsindsatsen i Vangkvarteret skal altså ses som en bredtfavnende indsats med særlig fokus på to af sundhedspolitikkens udviklingsområder:
- Lighed i sundhed 
- Mental sundhed 

Indsatsen er koncentreret omkring risikogrupper som målgruppe, men har også et supplementært fokus på børn og unge samt syge og svækkede, idet helhedsplanen er en tværgående indsats med tæt samarbejde imellem flere fagligheder og afdelinger i Holbæk Kommunes organisation.

Tværgående samarbejde: Sundhedsindsatsen er tværfagligt koordineret med henholdsvis Sundhedspleje og Tandplejens indsatser i den boligsociale Helhedsplan. Desuden sammentænkes indsatsen også med andre kommunale indsatser, som følge af den brede sundhedsforståelse.

Ansvarlige medarbejdere:
Sundhedskonsulent Danja Sathiyamoorthy Tusanthan er primær ansvarlig for indsatsen, og har derfor sin daglige gang på Lejerbos boligsociale kontor i Vangkvarterets Fælleshus. På den måde er hun tæt på de boligsociale medarbejdere, men også beboere og frivillige, og kan på den måde sikre et tæt og succesfuldt samarbejde omkring aktiviteterne.

Har du kommentarer eller spørgsmål til sundhedsindsatsen i Vangkvarteret, er du velkommen til at kontakte Danja.

Danja Sathiyamoorthy Tusanthan
Sundhedskonsulent

Telefon: 72 36 26 79
E-mail: dst@holb.dk 

Uddannelse af frivillige sundhedsformidlere

Ved at uddanne beboere i Vangkvarteret til frivillige sundhedsformidlere, løftes tankegangen om at skabe sundhedsaktiviteter i samråd med beboerne.

Lokal sundhedsrådgivning

Hvis du er beboer i Vangkvarteret, kan du få rådgivning om sundhed af sundhedsfagligt personale. Rådgivningen handler om sundhedsfremmende aktiviteter og kommunale tilbud om forebyggelse.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret 2014 - 2018

Vil du læse mere om den Boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret?!

Klik her (pdf)