Spring til indhold

Lokal sundhedsrådgivning

Der tilbydes sundhedsrådgivning lokalt i boligområdet af sundhedsfagligt personale. Gennem rådgivningen informeres beboerne om lokale sundhedsfremmende aktiviteter og kommunale forebyggelsestilbud såsom diabetesskole for diabetikere og KOL-skole for KOL patienter, og omvendt opfordres beboerne, der deltager i andre sundhedsaktiviteter i Vangkvarteret, til at bruge sundhedsrådgivningen.

Lokal sundhedsrådgivning

Der tilbydes sundhedsrådgivning lokalt i boligområdet af sundhedsfagligt personale. Gennem rådgivningen informeres beboerne om lokale sundhedsfremmende aktiviteter og kommunale forebyggelsestilbud såsom diabetesskole for diabetikere og KOL-skole for KOL patienter, og omvendt opfordres beboerne, der deltager i andre sundhedsaktiviteter i Vangkvarteret, til at bruge sundhedsrådgivningen.

Der lægges vægt på en systematisk proaktiv indsats, der forebygger progression af sygdom, akutte episoder og komplikationer.

På baggrund af de ønsker og behov, der afdækkes i sundhedsrådgivningen, arrangerer det sundhedsfaglige personale i samarbejde med de frivillige sundhedsformidlere særlige tema-arrangementer.

Beboerne kan ydermere få foretaget et sundhedstjek. Alt efter fokus, behov og ressourcer kan der tilbydes individuelle eller gruppeforløb, der kan afhjælpe den konkrete sundhedsudfordring.

Formål med aktiviteten

  • At få kontakt til de udsatte beboere med størst behov, der ikke normalt gør brug af kommunens forebyggende tilbud
  • At skabe større sundhedsviden blandt beboerne via informationsgivende sundhedstjek
  • At øge beboernes deltagelse i de lokale sundhedsfremmende aktiviteter

Succeskriterier efter det første år

  • 20 beboere, der ikke tidligere har gjort brug af kommunens forebyggende tilbud, har haft kontakt til den lokale sundhedsrådgivning i Vangkvarteret
  • 25 % af de beboere, der har haft kontakt til sundhedsrådgivningen, har efterfølgende deltaget i relevant forløb
  • 50 % af de beboere, der har gennemført et sundhedsforløb (forløbsprogram), har forbedret deres generelle sundhedstilstand


Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Sundhedsrådgivning i Vangkvarteret

Bor du i Vangkvarteret og har du behov for rådgivning omkring sundhed.

Kontakt

Sundhedscentret
Carl Reffsvej 2-4
4300 Holbæk

Tlf: 72 36 36 83

Telefontid mellem 08.30 - 10.00
Email: sundhedsteamet@holb.dk