Spring til indhold

Lokal sundhedsrådgivning

Hvis du er beboer i Vangkvarteret, kan du få rådgivning om sundhed af sundhedsfagligt personale. Rådgivningen handler om sundhedsfremmende aktiviteter og kommunale tilbud om forebyggelse.

Lokal sundhedsrådgivning

Beboere i Vangkvarteret tilbydes sundhedsrådgivning lokalt i boligområdet. Det er sundhedsfagligt personale, der står for rådgivningen. Der lægges vægt på en systematisk proaktiv indsats, der forebygger en forværring af sygdom, akutte episoder og komplikationer.

Gennem rådgivningen informeres beboerne om lokale sundhedsfremmende aktiviteter og kommunale tilbud om forebyggelse. Det kan for eksempel være diabetesskole for diabetikere og KOL-skole for KOL patienter.

Beboerne, der deltager i andre sundhedsaktiviteter i Vangkvarteret, opfordres også til at bruge sundhedsrådgivningen.

Aktiviteter

Når der er rådgivning om sundhed, kommer der nogle gange ønsker og behov frem. På baggrund af dette arrangerer rådgiverne særlige tema-arrangementer. Det sker i samarbejde med de frivillige sundhedsformidlere.

Beboerne kan også få foretaget et sundhedstjek. Alt efter fokus, behov og ressourcer kan der tilbydes individuelle forløb eller gruppeforløb, der kan afhjælpe en eventuel udfordring med sundheden.

Formål med aktiviteten er:

  • at få kontakt til de udsatte beboere med størst behov, der ikke normalt gør brug af kommunens forebyggende tilbud
  • at skabe større sundhedsviden blandt beboerne via informationsgivende sundhedstjek
  • at øge beboernes deltagelse i de lokale sundhedsfremmende aktiviteter

Succeskriterier efter det første år er, at:

  • 20 beboere, der ikke tidligere har gjort brug af kommunens forebyggende tilbud, har haft kontakt til den lokale sundhedsrådgivning i Vangkvarteret
  • 25 % af de beboere, der har haft kontakt til sundhedsrådgivningen, har efterfølgende deltaget i relevante forløb
  • 50 % af de beboere, der har gennemført et sundhedsforløb (forløbsprogram), har forbedret deres generelle sundhedstilstand


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Sundhedsrådgivning i Vangkvarteret

Bor du i Vangkvarteret og har du behov for rådgivning omkring sundhed.

Kontakt

Sundhedscentret
Carl Reffsvej 2-4
4300 Holbæk

Tlf: 72 36 36 83

Telefontid mellem 08.30 - 10.00
Email: sundhedsteamet@holb.dk