Spis med din nabo

Gennem aktiviteten udvikles og afprøves en metode, hvor mad og måltider gøres til dialogredskab og dermed bliver den sociale isbryder. Det skal understøtte en tilgang, hvor kommunen som myndighed træder et skridt tilbage og lader kommunen som lokalsamfund træde et skridt frem.

Spis med din nabo

Gennem aktiviteten udvikles og afprøves en metode, hvor mad og måltider gøres til dialogredskab og dermed bliver den sociale isbryder.
Det skal understøtte en tilgang, hvor kommunen som myndighed træder et skridt tilbage og lader kommunen som lokalsamfund træde et skridt frem.

Udgangspunktet er, at mad og måltider i en sundhedsmæssig forstand skal betragtes som andet end blot kalorier, ernæringstabeller og næringsindhold.

'Spis med din nabo' startes derfor med en aktivitet hvor mad produceres i et fællesskab af frivillige beboere, der derefter tilbydes andre beboere i boligområdet. 'Spis med din nabo' skal derefter udvikle sig til at blive en genkendelig tilbagevendende aktivitet, hvor frivillige, aktive beboere og socialt udsatte og isolerede beboere mødes over mad. Dermed forøges livskvaliteten og velværen. Mad og måltider sætter dermed rammen for fællesskabet

Formål med aktiviteten

  • At skabe fællesskab og medborgerskab via aktiviteter, der tager afsæt i mad og måltider
  • At bryde isolation og ensomhed blandt udsatte borgere1 i Vangkvarteret
  • At skabe en inklusionsmodel, hvor mad og måltider indgår som grundlæggende værktøj i forhold til at understøtte en udsat borgers brud med isolation

Succeskriterier efter det første år

  •  testaktiviteter er gennemført og evalueret
  • 50 beboere har deltaget i 'Spis med din nabo' testaktiviteter, heraf 5, der ikke tidligere har deltaget i et fælles arrangement i Vangkvarteret
  • En inklusionsmodel er blevet udviklet


Feedback

Sidst opdateret

27.06.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen