Spring til indhold

Uddannelse af frivillige sundhedsformidlere

Ved at uddanne beboere i Vangkvarteret til frivillige sundhedsformidlere, løftes tankegangen om at skabe sundhedsaktiviteter i samråd med beboerne.

Uddannelse af frivillige sundhedsformidlere

Ved at uddanne beboere i Vangkvarteret til frivillige sundhedsformidlere, løftes tankegangen om at skabe sundhedsaktiviteter i samråd med beboerne.

Sundhedsformidlerne repræsenterer beboerne, og kan via et stærkt og tillidsbaseret samarbejde, give de sundhedsfaglige kommunale medarbejdere en større indsigt i hvilke sundhedsproblemstillinger og årsagerne herfor, der gør sig gældende hos beboerne i Vangkvarteret. At inddrage beboere i beslutninger, har vist sig at styrke kvaliteten i forebyggende indsatser, særligt for udsatte borgere.

Sundhedsformidlerne arbejder frivilligt og skal medvirke til, at sundhedsaktiviteter omsættes til praksis. De skal formidle sundhed via igangsættelsen af sundhedsfremmende initiativer i eget nærmiljø (familie, venner, beboere i øvrigt), og dels være formidlere af beboernes ønsker og behov til de sundhedsfaglige kommunale medarbejdere.

En sundhedsformidler er altså bindeled, brobygger og kulturformidler på samme tid, og relationerne kan skabes på mange måder.

Formål med aktiviteten

  • At udvikle sundhedsformidlernes kompetencer i forhold til at kommunikere sundhed, forestå sundhedsaktiviteter og danne netværk med sundhedsfremmende karakter
  • At beboerne motiveres til at deltage i sundhedsaktiviteter i Vangkvarteret
  • At beboerne oplever en styrket mulighed for at udtrykke deres sundhedsbehov og sundhedsproblemstillinger og at denne viden omsættes til relevante sundhedsaktiviteter
  • At skabe et bindeled mellem beboerne i Vangkvarteret og Holbæk Kommunes tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse

Succeskriterier efter det første år

  • 2 sundhedsformidlerkurser gennemført, et for kvinder og et for unge i alderen 14-20 år
  • 10 kvinder og 6 unge, heraf halvdelen med anden etnisk baggrund end dansk, har gennemgået sundhedsformidleruddannelsen, er blevet testet* og har modtaget diplom.
  • 1 sundhedsevent har været arrangeret af sundhedsformidlerne i Vangkvarteret med deltagelse af 50 beboere

Uddannelsesforløbet
Sundhedsformidlerne vil gennem uddannelsesforløbet opleve, at der bygges bro mellem eksisterende viden inden for sundhedsfremme og forebyggelse og beboerne i Vangkvarterets egen daglige sundhedspraksis. De får udvidet deres viden om forskellige sundhedstemaer og videreudviklet sundhedspædagogiske kompetencer, så de er i stand til at formidle deres viden til andre og skabe de fornødne relationer.

Uddannelsesforløbet for de frivillige sundhedsformidlere består af ca. 10 lektioner á 2-3 timers varighed og vil være en kombination af teori og praksis.

Forløbet vil dække 3 temaer: Sundhed, sundhedspædagogik og sundhedsplanlægning. Forløbet vil blive fulgt op af temamøder, hvor der med støtte fra det sundhedsfaglige personale sker en løbende opkvalificering indenfor de områder, hvor der viser sig at være et behov.

Uddannelsen af frivillige sundhedsformidlere er også en del af
Sund By netværkets FællesskabsagentprojektFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Vil du være med?

Bor du i Vangkvarteret og kunne du godt tænke dig at blive frivillig sundhedsformidler?

Så kontakt

Danja Sathiyamoorthy Tusanthan
mail: dst@holb.dk
tlf.: 72 36 26 79