Spring til indhold

Efter sygehusindlæggelse

Genoptræning efter indlæggelse på sygehus

Hvis du har været indlagt på sygehuset, vurderer sygehusets læger, om du har behov for genoptræning, og der bliver udarbejdet en individuel genoptræningsplan (GOP), som bliver sendt til kommunen.

Hvem, der kan få tilbud om genoptræning efter indlæggelse kan ses i sundhedsloven.

Læs reglerne for, hvem der kan få genoptræning

 

 



Feedback

Sidst opdateret

11.02.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen