Spring til indhold

Efter sygehusindlæggelse

Genoptræning efter indlæggelse på sygehus

Hvis du har været indlagt på sygehuset, vurderer sygehusets læger, om du har behov for genoptræning, og der udarbejdes en individuel genoptræningsplan (GOP), som sendes til kommunen.

Hvem, der kan få tilbud om genoptræning efter indlæggelse kan ses i sundhedsloven.

Læs reglerne for, hvem der kan få genoptræning

 

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen