Spring til indhold

Klagevejledning - genoptræning §140

Klagevejledning for genoptræningsområdet efter sundhedsloven §140

Denne vejledning indeholder oplysninger om klagemuligheder ifølge Sundhedsloven §140.

Der ydes genoptræning til borgere, som efter udskrivelse fra et sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Sygehuset er i denne forbindelse forpligtet til at udarbejde en genoptræningsplan, som sendes til Holbæk Kommune.

Genoptræningen udføres som udgangspunkt i Sundhedscenteret, Sports Alle 1, 4300 Holbæk, men kan i nogle tilfælde også udføres på andre lokaliteter eller i borgerens eget hjem.

Ønsker du at klage?

Er du utilfreds med serviceniveauet, herunder ventetider, tilrettelæggelse eller omfanget af træningen eller personalets optræden kan du indbringe en klage.

Klagen skal sendes skriftligt til Centerleder for Sundhedscenter Liselotte Bonde eller du kan kontakte Holbæk Kommunes rådgivnings- og klageinstans, Borgerrådgivningen.

Holbæk Kommune Sundhedscenter

 

Liselotte Bonde

Sports Alle 1

4300 Holbæk

Tlf.: 7236 7680

 

 

Borgerrådgivningen

 

Det Gamle Rådhus, Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk

Ring på tlf.: 7236 5587

 

Borgerrådgivning

 

Du kan bestille tid for evt. samtale med borgerrådgiver Per Timm eller Lis Møller.

Sendt sikkert til følgende adresse:

sikkerpost@holb.dk

 

Skriv tydeligt hvilken person og afdeling din henvendelse gælder. 

 

 

 

 

Hvis du er utilfreds og ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling og indhold i genoptræningen, herunder vurdering, vejledning og instruktion, skal du sende klagen til Styrelsen for Patientklager.

Du finder klageskemaet på borger.dk.

Hvis du ikke kan bruge det digitale skema, kan du få tilsendt et papirskema ved henvendelse til Styrelsen for Patientklager:  www.stpk.dk

Olufpalmes Alle 18 H, 8200 Aarhus N, tlf.: 7233 0500.

Patienterstatning:

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der søges om erstatning hos Patienterstatningen. Du kan finde flere oplysninger om dette på: www.pebl.dk

Patienterstatningen: Tlf.: 3312 4343, E- mail: pebl@patienterstatningen.dk Feedback

Sidst opdateret

04.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen