Spring til indhold

Kørselsinformation

Information om mulighed for kørsel til genoptræning, herunder bestilling samt egentransport.

Der er mulighed for parkering af egen bil ved Sundhedscenter, du får en parkeringstilladelse hertil i vores information.

Der er busstoppested foran hovedindgangen. Bussen kører hver halve time fra Holbæk station. For opdateret busplan anvend dette link Bus 507 køreplan

I dit velkomstbrev, som du modtager i e-boks eller pr. brev, bliver du informeret om, hvorvidt du er bevilliget kørsel til og fra Sundhedscentret. Hvis du er bevilliget kørsel og ønsker at benytte dig af tilbuddet, kan du kontakte os på telefon 72 36 76 80, senest dagen før første vurderingsaftale.

Vores telefontid er mandag til fredag kl. 8.00-12.00 dog 1. tirsdag i måneden kl. 10.00-12.00. 

Bevilling af kørsel gives i henhold til gældende lovgivning på området. Når man får bevilget kørsel skyldes det, at man grundet sin fysik ikke er i stand til at tage offentlig transport til og fra Sundhedscenter, eller at man er pensionist. Hvis du ikke er pensionist, vil din bevilling frafalde i takt med, at dit funktionsniveau bliver forbedret, og du bliver i stand til at tage offentlig transport.

Flextrafik er en del af den kollektive trafik ligesom busser, og du skal derfor påregne samkørsel med andre borgere, og at der kan være ventetid på op til 1 time.

Du finder information om kørsel i: 

Holbæk Kommunes kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

 Feedback

Sidst opdateret

07.12.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Kørsel til og fra træning

Det er politisk besluttet, at der fra 1. januar 2023 bliver egenbetaling på kørsel til træning efter Servicelovens § 84 og træning efter Servicelovens § 86.

Er du bevilget et træningsforløb i Holbæk Kommune på Sundhedscenteret, og kan du ikke selv sørge for kørsel, har du mulighed for at søge om hjælp til kørsel.

Du kan få bevilget hjælp til kørsel, hvis du er ude af stand til at transportere dig selv med enten offentlige transportmidler, egen bil, el-scooter, cykel eller lignende.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende kørsel kan du Sundhedscenteret på telefon 72 36 76 80. Vores telefontid er mandag til fredag 8.00-12.00.

Hvad betyder det for dig

Egenbetalingen for kørsel er 50,00 kr. pr. dag. Opkrævningen sker én gang om måneden