Hjerte rehabilitering

Er et rehabiliteringsforløb for dig der lever med en hjertesygdom og ønsker hjælp til at overskue hverdagen med hjertesygdom.

Pga. vakant stilling i Sundhedscentret, tilbydes ikke 8 ugers hjerterehabiliteringsforløb i efteråret 2016  

Henviste borgere vil efter aftale deltage på hjerteholdstræning på Genoptræningscentret.

Ved spørgsmål kontakt

Karina Falk Rasmussen kafra@holb.dk. Tlf. 7236 2355

Hjerte rehabilitering - livet med hjertesygdom

Måske er du utryg ved at være fysisk aktiv, blevet mere trist eller har svært ved at overskue hverdagen med hjertesygdom. Det kan være meget givende og støttende at være sammen med andre der kender til f.eks. trætheden, angsten, bivirkningerne eller åndenøden.

Forløb:

Forløbet indeholder bl.a. sygdomsforståelse, mestring af sygdommen, hverdagen med sygdomme, relationer, medicin, kost og ikke mindst fysisk aktivitet. Der vil hver gang være 1 times hensynstagende fysisk aktivitet.
Forløbet strækker sig over 10 uger med fremmøde to gange om ugen af 3,5 timers varighed. Der er mulighed for at fortsætte i et netværk når forløbet slutter.

Rehabiliteringen indledes med en samtale hvor vi drøfter lige præcis dine problemstillinger og behov for støtte. Herefter udarbejder vi sammen en plan for den indsats der skal igangsættes.

Forløbet "Livet med hjertesygdom" er baseret på gruppeforløb, med individuelle hensyn, hvor dialog og deltagelse er nøgleord. Du vil møde mange forskellige fagpersoner og du vil komme omkring mange forskellige temaer.

Formålet er, at give dig de bedste "værktøjer" og rammer til at håndtere de udfordringer din kroniske sygdom giver dig.
Vi opleder ligeledes at der bliver skabt gode sociale relationer i forløbet.

 Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

13.12.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen