Hjerte rehabilitering

Er et rehabiliteringsforløb for dig der lever med en hjertesygdom og ønsker hjælp til at overskue hverdagen med hjertesygdom.

Hjertesygdom

Måske er du utryg ved at være fysisk aktiv, blevet mere trist eller har svært ved at overskue hverdagen med hjertesygdom. Det kan være meget givende og støttende at være sammen med andre der kender til f.eks. trætheden, angsten, bivirkningerne eller åndenøden.

Forløb:

Forløbet indeholder bl.a. sygdomsforståelse, mestring af sygdommen, hverdagen med sygdomme, relationer, medicin, kost og ikke mindst fysisk aktivitet. Der vil hver gang være 1 times hensynstagende fysisk aktivitet.

Forløbet strækker sig over 8 uger med fremmøde to gange om ugen af ca. 3,5 timers varighed. Der er mulighed for at fortsætte i et netværk når forløbet slutter.

Rehabiliteringen indledes med en samtale hvor vi drøfter lige præcis dine udfordringer og behov for støtte. Herefter udarbejder vi sammen en plan for den indsats der skal igangsættes.

Forløbet "Livet med hjertesygdom" er baseret på gruppeforløb, med individuelle hensyn, hvor dialog og deltagelse er nøgleord. Du vil møde mange forskellige fagpersoner og du vil komme omkring mange forskellige temaer.

Formålet er, at give dig de bedste "værktøjer" og rammer til at håndtere de udfordringer din kroniske sygdom giver dig.

Vi oplever ligeledes at der bliver skabt gode sociale relationer i forløbet. 

Mere information samt oplysning om tilmelding, kontakt:

Sundhedskonsulent
Henriette Nielsen
Tlf: 7236 5514
Mail: hni@holb.dk

 Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

07.09.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen