Spring til indhold

Dødsfald

Når livet når sin ende, er der mange spørgsmål og forhold, man som pårørende skal du tage stilling til. Du kan her på siden læse mere om hvad det kan være.

Spørgsmål ved dødsfald

Ved dødfald skal du som pårørende tage stilling til mange ting. Der kan opstå spørgsmål om, hvorvidt afskeden skal være en begravelse eller bisættelse, hvordan ceremonien skal foregå, og hvor du skal henvende dig angående praktisk hjælp.

Du kan på denne side få hjælp til at afklare nogle af de spørgsmål, du måske sidder med.

Dødsfald

Kort efter et dødsfald skal en læge indberette dødsfaldet elektronisk. Herefter udstedes en dødsattest.

Dødsfald i udlandet

Sker et dødsfald i udlandet, er det de lokale myndigheder, der udfylder en dødsattest. Herefter skal du som pårørende kontakte den danske ambassade eller det danske konsulat.

Begravelse

Hvis du er pårørende til en afdød, der enten skal begraves eller kremeres og bisættes, skal du udfylde en anmodning om begravelse eller ligbrænding.

Begravelsespladser

Enhver har ret til at blive begravet på et gravsted med plads i det sogn, hvor vedkommende boede i op til dødsfaldet.

Begravelseshjælp

Du kan som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen, og den afdøde havde ret til dansk sygesikring. Der er forskellige faktorer, der har indflydelse på beløbet.

Efterlevelseshjælp

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør.


Feedback

Sidst opdateret

03.06.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost