Spring til indhold

Pårørendevejledning

Få støtte og vejledning til at tackle dagligdagens udfordringer som pårørende til et menneske med alvorlig eller kronisk sygdom.

Stillingen som pårørendevejleder er lige nu ubesat og der skal henvises til Holbæk Kommunes hovednummer, for videre henvisning til rette område.

Som pårørende kan du være udfordret både praktisk og følelsesmæssigt, og du kan føle dig meget alene i din situation.

Når man er pårørende til et menneske, der er alvorligt eller kronisk syg, kan det være rart at dele sine tanker og følelser, men også at vide, hvilke muligheder der er for hjælp f.eks. via kommunens indsatser.

Hos Holbæk Kommunes pårørendevejledere kan du vende følelsesmæssige problemstillinger, få vejledning i hvor og hvordan du kan søge hjælp til de praktiske udfordringer i dagligdagen, samt få information omkring aktiviteter og støttetilbud i kommunen.

Du kan henvende dig til pårørendevejlederne, hvis du er voksen og pårørende til et voksent menneske, der har en alvorlig eller kronisk sygdom. Du kan også henvende dig, hvis du har mistet en nærtstående efter et sygdomsforløb.

Holbæk Kommunes pårørendevejledere tilbyder

I kommunen er der to pårørendevejledere: Én der har fokus på pårørende til borgere med demens, og én der har fokus på pårørende til borgere med anden alvorlig eller kronisk sygdom.

Åben rådgivning

Du kan henvende dig personligt på nogle af kommunens lokale Aktive Centre. Her vil du kunne blive vejledt i konkrete spørgsmål f.eks. ift. kommunens tilbud og indsatser, aktiviteter på frivillighedsområdet m.m. Det kræver ikke forudgående aftale. Nedenfor kan du se, hvor og hvornår du kan træffe pårørendevejlederne.

 

GRUNDET RISIKOEN FOR CORONASMITTE ER ÅBEN RÅDGIVNING PÅ DET AKTIVE CENTER STENHUSBAKKEN FOR NUVÆRENDE AFLYST.

 

Personlige samtaler og vejledning

Som pårørende kan du, efter behov, få personlige samtaler med en af kommunens pårørendevejledere. Samtalerne kan foregå i et af kommunens lokaler, eller de kan foregå hjemme hos dig. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til samtalen. Kontakt pårørendevejlederne for nærmere aftale om en personlig samtale.

 

Temamøder og pårørendegrupper

Du kan som pårørende have gavn af at mødes med andre pårørende, hvor du kan dele tanker og erfaringer, samt få information og inspiration. Du kan kontakte pårørendevejlederne for yderligere oplysninger.

 

Anonymitet

Pårørendevejlederen har tavshedspligt. Din henvendelse forbliver således anonym, og de ting, som du oplyser om, bliver ikke registreret.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om pårørendetilbuddene er noget for dig, kan du altid kontakte pårørendevejlederen via telefon eller mail for en nærmere drøftelse af, hvad de enkelte tilbud indeholder, og hvad der giver mening i forhold til dig og din situation.

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

12.01.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen