Spring til indhold

Pasning af en alvorligt syg

Du kan få plejeorlov, hvis du passer en nærtstående, der har en alvorlig sygdom, som kræver pasning på over 37 timer om ugen. Du skal kontakte visitationen, hvis du ønsker plejeorlov.

Information

Du kan få orlov, hvis du passer pårørende, der har en kronisk varig lidelse. Lidelsen skal kræve et behov for pasning på over 37 timer om ugen. Du vil blive ansat af Holbæk Kommune og få løn.

Sådan gør du:

  • Du skal sende et ansøgningsskema, som du finder her på siden, eller kontakte visitationen på telefonnummer: 72 36 36 36
  • Der vil blive planlagt et besøg i hjemmet hos den syge sammen med dig, hvor der vil blive aftale nærmere
  • Din løn vil være en fast månedsløn, som er fastsat af Børne- og Socialministeriet - dem aktuelle løn kan du læse om herunder


Feedback

Sidst opdateret

31.07.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Lovgivning

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i Serviceloven.

Reglerne om plejevederlag er beskrevet i § 119 i Serviceloven.


De aktuelle satser fremgår af den årlige vejledning