Spring til indhold

Tilbud om særlig indsats - tilbud om udvidet indsats i Sundhedsplejen

En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder og familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en udvidet indsats

Formål

En God Start samarbejder med familien om at sikre barnets trivsel, sikre en sund tilknytning mellem barn og forældre og sikre det bedst mulige forældreskab.

Samspillet mellem forældre og barn, og den tilknytning der bygges op, er afgørende for barnets udvikling. En God Start arbejder derfor på en anerkendende og positiv måde sammen med forældrene omkring dette.

Hvem kan henvises

En God Start henvender sig til kvinder og familier, der har udfordringer med fx:

Psykisk sårbarhed, Efterfødselsreaktioner, Traumatiske hændelser under graviditet, fødsel eller barsel, Misbrugsproblemer, Sårbare familier, fx unge forældre, og lignende. 

Indhold

Et forløb i En God Start afhænger af familiens behov, men kan indeholde:

Udvidet sundhedspleje -  Her tilbydes vejledning, hjælp og støtte omkring det nyfødte barn og forældrerollen.

Mor/barn gruppe - Der vil være mulighed for at blive tilknyttet en gruppe i barselsperioden. Formålet er her sammen med andre at styrke forældrekompetencen.

Socialrådgiver - Hjælp og støtte i forhold til at få startet og fastholdt uddannelse og arbejde. Og rådgivning i forhold til samarbejde med andre instanser.

Psykolog - Enkelte mødre og familier tilbydes støttende samtaler af kortere varighed hos psykolog. Dette med henblik på at støtte forældreskabet. 

Henvisning

Der kan henvises til En God Start fra jordemødre, praktiserende læger, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og andre. Familien kan også selv henvende sig.

Nye henvisninger drøftes en gang om ugen. Det tilstræbes, at henviser og familie kontaktes indenfor 14 dage efter, at henvisningen er modtaget

Tryk her for at udfylde og indsende skemaet.

 Feedback

Sidst opdateret

19.11.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding