Spring til indhold

Tandregulering

Vurdering af tandstillingen er en del af Tandplejens regelmæssige undersøgelser

Tandregulering

Ved hver undersøgelse vurderer vi, om barnet har tandstillingsfejl. Et tæt samarbejde med vores specialtandlæger sikrer, at en eventuel behandling bliver iværksat på det mest gunstige tidspunkt. Det gør behandlingstiden kortest mulig og behandlingsresultatet mest optimalt.

Hvis barnet har en tandstillingsfejl, som kræver en nærmere vurdering, henviser vi til undersøgelse hos vores special-tandlæger. Som forældre får I altid et brev, hvor vi fortæller om resultatet af undersøgelsen. Hvis special-tandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I og jeres barn indbudt til et orienterende møde på Tandreguleringsklinikken. Det er jer der bestemmer, om I ønsker at tage imod den tilbudte behandling.

Tandregulering bliver kun tilbudt, hvis vi skønner, at tandstillingen medfører umiddelbare skader eller kan give store problemer senere i livet.

Vi tilbyder ikke tandregulering af kosmetiske grunde.

De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om tandpleje (BEK. nr. 1658 af 22.12.2017).   

Tandreguleringsbehandling kræver et godt samarbejde, en god mundhygiejne og overholdelse af aftaletider. Det vil sige, at interessen for behandlingen skal være til stede for at opnå et godt resultat. Er der tvivl om interessen eller samarbejdet, kan det være bedre at undlade eller stoppe behandlingen. 


Praktiske oplysninger

Eventuelle problemer med tandbøjle:

  • Tænder og tandkød kan være ømt lige efter bøjlen er sat på, og når bøjlen er blevet ændret eller strammet.
  • Hvis bøjlen går i stykker eller generer, er det vigtigt at kontakte Tandreguleringsklinikken hurtigt. Tandlægen på lokalklinikkerne kan eventuelt hjælpe med mindre problemer.

Ved beskadigelse eller bortkomst af ganebøjler med videre mere end tre gange opkræves betaling for ny fremstilling

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Tandreguleringsklinikken
Amtmandsvej 6A
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 80 18

Klinikken er åben på skoledage mellem kl. 8.00 og 15.00.

Telefontid:
Mandag  08.00-10.30
Tirsdag   08.00-12.00
Onsdag   08.00-12.00
Torsdag  08.00-10.30
Fredag    08.00-12.00

 Feedback

Sidst opdateret

11.04.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding

Nye telefontider på Tandreguleringsklinikken

Telefontid: 
Mandag 08.00-10.30 
Tirsdag 08.00-12.00
Onsdag  08.00-12.00 
Torsdag 08.00-10.30
Fredag   08.00-12.00

Det er ikke muligt at booke og aflyse tider via Tandplejens mail.

Klinikken har åbent mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00.

 

Med venlig hilsen

Tandreguleringsklinikken 
Amtmandsvej 6 
4300 Holbæk 
Tlf. 72 36 80 18