Spring til indhold

Utilsigtede Hændelser

Fra 1. september 2011 kan borger og pårørende rapportere utilsigtede hændelser i forbindelse med kommunale sundhedsydelser.

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der hændelser eller fejl hvor en patient bliver skadet eller udsat for en risiko for skade.

Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl. Sundhedsvæsenet kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

En utilsigtet hændelse kan eksempelvis være:

  • Får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl.
  • Falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet.
  • Får forsinket behandling, fordi blodprøverne er væk.
  • Bliver glemt på et toilet, fordi der er sket misforståelser.

Formålet er systematisk at skabe opmærksomhed om det, der kan undgås og forebygge gentagelser. De utilsigtede hændelser, der skal rapporteres, er hændelser, der forekommer i forbindelse med det offentlige sygehusvæsen.

Utilsigtede hændelser kan rapporteres via internettet til Dansk patient-sikkerheds-database

Gå til www.dpsd.dk (Dansk patient sikkerheds database) her

Hvis du ønsker, at vide mere om utilsigtede hændelser, klik her (pdf)

 Feedback

Sidst opdateret

14.10.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen