Vederlagsfri fysioterapi

Her kan du læse mere om vederlagsfri fysioterapi som gives af de privat praktiserende fysioterapeuter.

Vederlagsfri fysioterapi

Denne form for fysioterapi tilbydes børn eller voksne, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom f.eks. Parkinsons sygdom.

  • Formålet er at forbedre og vedligeholde borgerens fysiske funktionsniveau eller at udskyde funktionsnedsættelsen hos den enkelte.
  • Tilbud om vederlagsfri fysioterapi gives af de privat praktiserende fysioterapeuter.
  • Forudsætning for at få vederlagsfri fysioterapi er dels, at man har en henvisning fra sin praktiserende læge, at man opfylder nogle kritier om diagnoser, der er fastsat af sundhedsstyrelsen. Hvis dette er tilfældet så betaler kommunen for behandlingen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver reglerne på området. Denne kan læses på styrelsens hjemmeside: www.sst.dkFeedback

Sidst opdateret

24.10.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Kvalitetsstandard kørsel