Spring til indhold

Affald fra byggeri

Du skal anmelde bortskaffelse af affald i forbindelse med byggeri til os i kommunen.

Byggeaffald og PCB

Når du skal anmelde byggeaffald til kommunen, skal du bruge selvbetjeningsløsningen på bygningsaffald.dk. Løsningen guider dig igennem processen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Du har pligt til at sende anmeldelsen senest 14 dage før, du begynder aktiviteten.

Gå til bygningsaffald.dk

Du skal også bruge løsningen, hvis du skal renovere eller ombygge, og der skal screenes for miljøgiften PCB.

Læs mere om screening for PCB her

Kategorisering af byggeaffald

Byggeaffald kan kategoriseres efter indholdet af for eksempel kobber, nikkel og bly. Kategoriseringen bruges til at finde ud af, hvordan affaldet skal håndteres. 

Her kan du finde kategoriseringen

Andre anmeldelser om affald

Anmeldelse af midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Mere viden om bygge- og anlægsaffald og PCB?

Vi har lavet nogle faktaark omkring håndteringen af bygge- og anlægsaffald, som kan hjælpe dig med sortering. Du kan også finde vejledning om PCB.

 Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Start på nettet

borger.dk kan du klare dine ærinder med det offentlige, hvor og hvornår du ønsker det.