Spring til indhold

Affald fra byggeri

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

Byggeaffald og PCB

For at sikre at der genanvendes i størst muligt omfang, er det vigtigt at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

Erfaringsmæssigt, er hovedparten af disse stoffer anvendt i perioden 1950-1977. Du kan starte med at undersøge hvornår bygningen/anlægget er opført og er blevet renoveret. Hvis du ikke selv har oplysninger om, hvornår bygningen er opført eller renoveret, kan du ofte finde oplysningerne på www.ois.dk

Bygherren har derfor pligt til at udarbejde kortlægningsrapport og anmelde affald som opstår ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Byggeprojektet (nedrivning/renovering) skaber mere end 1 ton affald.
  • Du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Når du skal anmelde byggeaffald til kommunen, skal du bruge selvbetjeningsløsningen på bygningsaffald.dk. Løsningen guider dig igennem processen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Du har pligt til at sende anmeldelsen senest 14 dage før, du begynder aktiviteten.
Husk at du skal ansøge om nedrivningstilladelse hos kommunens byggesagsafdeling, hvis du skal nedrive en bygning.

Gå til bygningsaffald.dk

Du skal også bruge løsningen, hvis du skal renovere eller ombygge, og der skal screenes for miljøgiften PCB.

Læs mere om screening for PCB her

Kategorisering af byggeaffald

Byggeaffald kan kategoriseres efter indholdet af for eksempel kobber, nikkel og bly. Kategoriseringen bruges til at finde ud af, hvordan affaldet skal håndteres. 

Her kan du finde kategoriseringen

Regler for bygge og anlægsarbejder

Vær opmærksom på, at der er udarbejdet en forskrift der angiver reglerne for bygge- og anlægsarbejder for både private og erhverv i Holbæk Kommune

Læs her forskriften for bygge- og anlægsarbejder

Andre anmeldelser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder

Anmeldelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteterFeedback

Sidst opdateret

14.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Start på Nettet

 borger.dk kan du klare dine ærinder med det offentlige, hvor og hvornår du ønsker det.