Spring til indhold

Affald fra byggeri

Du skal anmelde bortskaffelse af affald i forbindelse med byggeri til os i kommunen.

Byggeaffald og PCB

Når du skal anmelde byggeaffald til kommunen, skal du bruge selvbetjeningsløsningen på bygningsaffald.dk. Løsningen guider dig igennem processen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Du har pligt til at sende anmeldelsen senest 14 dage før, du begynder aktiviteten.
Husk at du skal ansøge om nedrivningstilladelse hos kommunens byggesagsafdeling, hvis du skal nedrive en bygning.

Gå til bygningsaffald.dk

Du skal også bruge løsningen, hvis du skal renovere eller ombygge, og der skal screenes for miljøgiften PCB.

Læs mere om screening for PCB her

Kategorisering af byggeaffald

Byggeaffald kan kategoriseres efter indholdet af for eksempel kobber, nikkel og bly. Kategoriseringen bruges til at finde ud af, hvordan affaldet skal håndteres. 

Her kan du finde kategoriseringen

Regler for bygge og anlægsarbejder

Vær opmærksom på, at der er udarbejdet en forskrift der angiver reglerne for bygge- og anlægsarbejder for både private og erhverv i Holbæk Kommune

Læs her forskriften for bygge- og anlægsarbejder

Andre anmeldelser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder

Anmeldelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteterFeedback

Sidst opdateret

19.05.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Start på Nettet

 borger.dk kan du klare dine ærinder med det offentlige, hvor og hvornår du ønsker det.