Affaldstræ

Holbæk Kommune betragter alt træ fra nedrivning som affaldstræ. Det er ulovligt at aflevere affaldstræ til private borgere.

Affaldstræ er typisk malet, lakeret eller trykimprægneret træ. Det kan også være træ der er behandlet med svampemiddel, har rester af lim eller der er søm/skruer i.

Holbæk Kommune anbefaler, at affaldstræ bliver genanvendt. Og skal affaldstræet afbrændes, skal det ske i de store forbrændingsanlæg, som er godkendt til det.

Genbrugspladserne modtager gerne:

  • Træ til genbrug:
    I container til træ til genbrug kan afleveres alt træ, som ikke er imprægneret og er uden skum, plast, isolering og stof. Mindre emner af metal som søm, skruer og beslag accepteres, da dette fjernes under behandlingen. Træet genanvendes til nye spånplader.
  • Imprægneret træ:
    I container til imprægneret træ kan afleveres alt træ, som er imprægneret, dvs. trykimprægneret træ, jernbanesveller, telefonpæle af træ mv. Træet energiudnyttes på et varmeværk med godkendte filtre.
  • Brændbart:
    I container til brændbart kan afleveres det træ, som ikke skal i nogle af de to ovennævnte container. Det er typisk træ, som er polstret med skum, isolering eller stof samt træ, som er pakket ind i plast.

Gå til oplysning om genbrugspladserne

Som transportør/vognmand er det ulovligt at levere affaldstræ fra nedrivningsaktiviteter til borgere til brændsel som opvarmning. Det er ligeledes ulovligt som borger at afbrænde affaldstræ i brændeovne, eller at fjerne affaldstræ ved, at brænde det af på et bål udendørs.

Får kommunen kendskab til, at et firma afleverer affaldstræ som brænde til private, eller borgere selv bortskaffer affaldstræ ved afbrænding, vil der, afhængig af omfanget, ske anmeldelse til politiet.

Læs mere om bygge- og anlægsaffald herFeedback

Sidst opdateret

06.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål?

Kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk