Spring til indhold

Husholdningsaffald

Fors A/S står for kommunens affaldsordninger. Se, hvornår du får hentet affald, og hvordan du skal sortere det.

Fors A/S sørger for, at alle borgere og grundejere får samlet affald ind og at det sker på en økonomisk, sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde. 

Se, hvornår du får hentet affald

Alle private husstande, inklusiv sommerhuse, i Holbæk Kommune får hentet: 

  • Restaffald
  • Bioaffald
  • Glas
  • Papir og karton
  • Batterier
  • Småt elektronik
  • Plast
  • Metal


Hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, skal du kontakte Fors A/S.

 

Miljøstyrelsen har lavet nogle små film om affald og affaldssortering. Se dem her: 

Vi blander ikke dit affald
Tips om affald og rengøring
Dette skal du ikke smide i glasaffaldet
Tips om affald og rengøringFeedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Fors A/S

Administrationsbygningens adresse:

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66

E-mail: fors@fors.dk
www.fors.dk

Man-tors kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Hvornår bliver affaldsbeholderne tømt?

Køkkenkværne

Køkkenkværne må kun monteres med kommunens tilladelse, og langt de fleste kommuner – heriblandt Holbæk – tillader det ikke. 

Det skyldes blandt andet, at vi ønsker at genanvende bioaffaldet og forebygge rotter.

Læs mere om køkkenkværne