Spring til indhold

Bæredygtig omstilling

Holbæk Kommune arbejder målrettet med at nedbringe vores klimaaftryk og har i den forbindelse iværksat en række initiativer og indgået bindende partnerskaber for at sikre at vi kommer i mål.

Grøn og bæredygtig kommune

Kommunalbestyrelsen har i sit arbejdsprogram besluttet at arbejde for en mere grøn og bæredygtig kommune. Det betyder, at vi giver indsatser for grøn og bæredygtig omstilling ekstra opmærksomhed.

Strategisk energiplan

Vi har allesammen brug for energi. Men hvor skal den komme fra i fremtiden? Og hvordan sikrer vi, at Holbæk Kommunes borgere og virksomheder får muligheden for at omlægge deres energiforsyning til en mere bæredygtig energiform?

Klimatilpasningsplan

De seneste års store regnhændelser og voldsomme skybrud er tegn på, at klimaet forandrer sig og der bliver behov for klimatilpasning. Derfor har Holbæk Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan, som er godkendt i 2014.

Klimakommune

Holbæk Kommune har siden 2009 været klimakommune. Det vil sige, at vi har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO2 -udslippet fra egne aktiviteter med minimum 3 % om året.

Kommunens eget energiforbrug

Holbæk Kommune har været klimakommune siden 2009. I 2019 satte vi nye mål, og vi vil reducere vores CO2-udledning med 3 % i forhold til 2018.

Verdensmålsfestival

Der bliver sat fokus på FN´s 17 verdensmål, når Holbæk Kommune holder verdensmålsfestival den 20. maj 2021.

Øget genanvendelse

Holbæk Kommune og Skåne Len har undersøgt muligheder og perspektiver for at øge andelen af vedvarende energi gennem øget genanvendelse inden for byggeriet.


Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard