Spring til indhold

Bæredygtig omstilling

Holbæk Kommune arbejder målrettet med at nedbringe vores klimaaftryk, og vi arbejder derfor med en række initiativer, ligesom vi har indgået bindende partnerskaber for at sikre, at vi kommer i mål.

Klimastrategien Holbæk 2050

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har i oktober 2022 godkendt klimastrategien Holbæk 2050. Klimastrategien viser, hvad der skal til for at kommunen kan nå det fastsatte CO2-reduktionsmål på 70% i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

Grøn el og varme

Vi har allesammen brug for energi. Men hvor skal den komme fra i fremtiden? Og hvordan sikrer vi, at Holbæk Kommunes borgere og virksomheder får muligheden for at omlægge deres energiforsyning til en mere bæredygtig energiform?

Klimatilpasning

De seneste års store stormfloder, regnhændelser og voldsomme skybrud vider tydeligt, at klimaet forandrer sig og der er behov for klimatilpasning.

Grøn og bæredygtig kommune

Kommunalbestyrelsen har i sit arbejdsprogram besluttet at arbejde for en mere grøn og bæredygtig kommune. Det betyder, at vi giver indsatser for grøn og bæredygtig omstilling ekstra opmærksomhed.

Kommunens eget energiforbrug

Holbæk Kommune har været klimakommune siden 2009 og har et mål om at nedsætte den kommunale CO2-udledning med 3 procent om året.

Giftfrie materialer i byggeriet

Projektet NonHazCity 3 hjælper kommuner, iværksættere og enkeltpersoner med at opføre og renovere bygninger med giftfrie materialer for at beskytte sundhed og miljø.

Øget genanvendelse

Holbæk Kommune og Skåne Len har undersøgt muligheder og perspektiver for at øge andelen af vedvarende energi gennem øget genanvendelse inden for byggeriet.


Feedback

Sidst opdateret

27.04.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen