Spring til indhold

Bæredygtig omstilling

Holbæk Kommune arbejder målrettet med at nedbringe vores klimaaftryk, og vi arbejder derfor med en række initiativer, ligesom vi har indgået bindende partnerskaber for at sikre, at vi kommer i mål.

Grøn og bæredygtig kommune

Kommunalbestyrelsen har i sit arbejdsprogram besluttet at arbejde for en mere grøn og bæredygtig kommune. Det betyder, at vi giver indsatser for grøn og bæredygtig omstilling ekstra opmærksomhed.

Strategisk energiplan

Vi har allesammen brug for energi. Men hvor skal den komme fra i fremtiden? Og hvordan sikrer vi, at Holbæk Kommunes borgere og virksomheder får muligheden for at omlægge deres energiforsyning til en mere bæredygtig energiform?

Klimatilpasningsplan

De seneste års store regnhændelser og voldsomme skybrud er tegn på, at klimaet forandrer sig og der bliver behov for klimatilpasning. Derfor har Holbæk Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan, som er godkendt i 2014.

Klimakommune

Holbæk Kommune har siden 2009 været klimakommune. Det vil sige, at vi har forpligtet os til at nedbringe CO2 -udslippet fra egne aktiviteter.

Kommunens eget energiforbrug

Holbæk Kommune har været klimakommune siden 2009 og har et mål om at nedsætte den kommunale CO2-udledning med 3 procent om året.

Øget genanvendelse

Holbæk Kommune og Skåne Len har undersøgt muligheder og perspektiver for at øge andelen af vedvarende energi gennem øget genanvendelse inden for byggeriet.


Feedback

Sidst opdateret

07.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen