Spring til indhold

Strategisk varmeplan

Varmeplanen viser kommunens vurdering af, hvor der er størst potentiale for fjernvarme i kommunen.

Opvarmning udgør en fjerdedel af Holbæk Kommunes klimaaftryk og er derfor et vigtigt område, som kræver, at vi gør en fælles indsats. Vi har sat ambitionsniveauet højt: Vi vil omstille opvarmning i kommunen til helt klimaneutrale energikilder i 2030.

Varmeplanen udstikker rammerne og præsenterer de overvejelser som kommunen har gjort sig om den kollektive forsyning, og hvilke relevante alternativer, man ønsker, skal indgå i projektforslag.

På baggrund af varmeplanen udarbejder varmeforsyningsselskabet en udbygningsplan i dialog med kommunen og derefter konkrete projektforslag som kommunalbestyrelsen så skal godkende.

Individuelle løsninger som varmepumper kræver ikke projektforslag og kan frit etableres, uanset om der i området etableres fjernvarme eller ej.

Hør Karen Thestrup Clausen, formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur, fortælle om den strategiske varmeplan.

Her kan du læse udkast til strategisk varmeplan

Her kan du læse handleplanen til strategisk varmeplan

Du kan sende høringssvar til udkastet til strategisk varmeplan på mail energi@holb.dk i perioden 6. maj - 17. juni 2022. Læs mere om høringsprocessen her.

 Feedback

Sidst opdateret

03.06.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen